Stichting ANGOB

 

Onze speciale aandachtspunten

Rapport van Bureau Berenschot over “ wijntje bij de kapper ” (juli 2019)
Het wetsvoorstel “Regulering Mengformules” van kamerlid Vriengs (VVD), dat beoogt de strikte scheiding tussen alcoholvrij en alcoholhoudend op te heffen, blijft de gemoederen bezig houden. Het ministerie van VWS constateerde dat het voorstel nogal ingrijpend was, wilde meer inzicht in de maatschappelijke effecten en zocht extern advies. Bureau Berenschot kreeg de opdracht om een onderzoek in te stellen naar de te verwachten effecten van het voorstel voor de volksgezondheid, de economie, de openbare orde en de verkeersveiligheid. Dit laatste omdat het voorstel de verkoop van alcohol in tankstations, die nu nog verboden is, mogelijk zou maken.
  » lees verder »

 

Nieuwe WHO-richtlijnen om kans op dementie te verminderen (juli 2019)
Afgelopen mei vaardigde de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) een nieuwe richtlijn uit in het kader van haar programma tegen dementie. Mensen kunnen volgens deze richtlijn hun kans op het krijgen van dementie verkleinen door regelmatig te bewegen, niet te roken, schadelijk alcoholgebruik te vermijden, gezond te eten, hun lichaamsgewicht beperkt te houden, en te zorgen voor gezonde waarden van hun bloeddruk, cholesterolgehalte en bloedsuiker.
  » lees verder »

 

Voorlopig nog geen “wijntje bij de kapper” ? (mei 2019)
In het vorige nummer van deze Nieuwsbrief spraken wij onze verontrusting uit over het initiatief wetsontwerp van VVD-kamerlid Vriengs, dat in juni 2018 door hem werd ingediend. Het voorstel beoogde branchevervaging, op zijn Engels “blurring”. De strikte scheiding tussen alcoholvrije en alcoholhoudende dranken zou voor een groot deel worden opgeheven. In de volksmond heette het wetsontwerp al gauw het “wijntje bij de kapper” voorstel.
  » lees verder »

 

Drank- en Horecawet dreigt te worden uitgehold (feb 2019)
Medisch gezien behoort alcohol tot de drugs. Politiek gezien tot de legale drugs, de verkoop is wettelijk toegestaan. Maar als drug levert alcohol een aantal (potentiële) gevaren op voor individu en samenleving. Het is dus logisch dat ...
  » lees verder »

 

Preventieaccoord : veel mooie woorden, weinig harde maatregelen (november 2018)
Roken, overgewicht en alcohol vormen de drie grootste, vermijdbare bedreigingen van de Nederlandse volksgezondheid. Aldus het Nationaal Preventieakkoord van 23 november 2018. De staatssecretaris van Volksgezondheid noemt in zijn begeleidend schrijven alcohol de hofleverancier van de verslavingszorg. Het akkoord bevat echter teveel halfslachtige compromissen ten gevolge van de inspraak door de alcoholindustrie.
  » lees verder »

 

Oproep om etikettering alcoholhoudende dranken eindelijk te regelen (november 2018)
Tijdens een bijeenkomst van het Europees Parlement begin november, heeft Europarlementariër B.Borzan de Europese Commissie opgeroepen de ingrediëntendeclaratie voor consumptieartikelen nu eindelijk ook toe te passen op alcoholhoudende dranken. Toen de ingrediëntendeclaratie in 2011 werd ingevoerd, wist de lobby van de Europese alcoholindustrieën voor alcohol uitstel te verkrijgen voor zijn producten.
 » lees verder »

 

Jong drinken extra gevaarlijk (november 2018)
Afgelopen zomer verschenen drie van elkaar onafhankelijk publicaties over late effecten van alcoholgebruik door jeugdigen. Alle drie wezen op een verhoogde vatbaarheid voor langdurige negatieve effecten van alcoholgebruik op jeugdige leeftijd.
 » lees verder »

 

Alcohol nog veel te gewoon (augustus 2018)
De enorme stijging van de Nederlandse alcoholconsumptie na 1955, leidde er toe dat in 1986 matiging van de consumptie officieel overheidsbeleid werd. De alcoholnota van dat jaar sprak van een maatschappijbrede aanpak. De lobby van de economisch belanghebbenden wist echter een aanzienlijke versmalling van de aanpak te bewerkstelligen, tot vooral voorlichting (een weinig effectieve beleidsmaatregel). Zodoende wachten wij nog steeds op vermindering van het aantal verkooppunten, instellen van een minimumprijs en beperking van de reclame.
 » lees verder »

 

Alcohol versnelt ontwikkeling ziekte van Alzheimer (augustus 2018)
Twee recente grote onderzoeken komen vanuit geheel verschillende invalshoeken tot eenzelfde conclusie : alcohol bevordert de ziekte van Alzheimer.
 » lees verder »

 

Onvrede over etiketteringsvoorstel alcoholbranche (augustus 2018)
Sinds eind 2014 moeten producenten van consumptieartikelen een zogenaamde ingrediëntendeclaratie op hun producten vermelden. De alcoholbranche kreeg uitstel van die verplichting, en zou via zelfregulering met een voorstel komen. Maart 2018 was het eindelijk zover : de branche diende zijn voorstel in. Opvallendste gebrek van het voorstel : de producent kreeg de vrijheid om de declaratie hetzij op de verpakking hetzij op zijn website te publiceren. Alsof het winkelend publiek zijn laptop of tablet zou raadplegen tijdens het winkelen !
 » lees verder »

 

Honderdzeventien jaar de G O (augustus 2018)
3 Augustus 1901 verscheen het eerste nummer van het blad "de Geheelonthouder" waarmee de ANGOB gedurende 117 jaar voorlichting zou geven. In het begin vooral over de risico's van alcoholconsumptie, later meer over de uitkomsten van wetenschappelijke onderzoekingen en over de druk van de alcohollobby op de politiek. (plaatsen in de rubriek Historie) Beïnvloeding Trimbosrapport door ministerie VWS heeft nog lange staart (augustus 2018)
Een hoofdconclusie uit een concept-rapport van het Trimbos Instituut bleek in de definitieve versie van het rapport te ontbreken. Die verwijdering zou op verzoek van VWS zijn uitgevoerd. De geloofwaardigheid van het Trimbos Instituut is hierdoor aangetast. De erfgoedinspectie heeft een onderzoek ingesteld naar de naleving van de Archiefwet bij VWS.
 » lees verder »

 

Te veel vrijheid voor alcoholreclame (augustus 2018)
Het Trimbos Instituut heeft op verzoek van staatssecretaris Blokhuis een beknopt onderzoek gedaan naar de wetgeving in 64 landen met betrekking tot alcoholreclame. Nederland kwam als één van de minst effectieve landen uit de inventarisatie.
 » lees verder »

 

Alcohol steeds minder toelaatbaar (mei 2018)
De afgelopen maanden is het drinken van alcohol steeds meer onder vuur komen te liggen. De wetenschap is het er al meer dan een eeuw over eens dat veel alcohol slecht is voor de gezondheid. Maar hoeveel is veel ? De grens daarvan wordt door de wetenschap telkens verlaagd.
 » lees verder »

 

VWS liet Trimbos schrappen in onderzoeksrapport (mei 2018)
In 2014 is een onderzoeksrapport van het Trimbos Instituut over leeftijdsverificatiesystemen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin waren op verzoek van het ministerie van VWS wijzigingen aangebracht. Zo was de conclusie dat Ageviewers het effectiefste systeem was voor leeftijdsverificatie (96%), afgezwakt tot de aanbeveling van aanvullend onderzoek omdat er nog niets zinnigs te zeggen viel over de effectiviteit van de verschillende systemen !
 » lees verder »

 

Zware drinkers hebben meer kans op dementie (mei 2018)
Alcohol in het bloed maakt dat de hersenen anders gaan werken. Soms kan dat blijvend zijn. Franse onderzoekers onder leiding van prof. dr. M. Schwarzinger hebben uit ziekenhuisarchieven geconstateerd dat ex-patiënten met alcoholproblemen in de voorgeschiedenis, een driemaal verhoogd risico op dementie lopen.
 » lees verder »

 

Alcohol blijft toch speerpunt beleid VWS (mei 2018)
Herfst 2017 spraken wij onze verontrusting uit over het feit dat de regeringsverklaring als speerpunten voor het gezondheidsbeleid uitsluitend tabak en overgewicht noemde. Het traditionele derde probleem : alcohol , ontbrak. In de Tweede Kamer werden vragen gesteld. In februari sprak staatssecretaris Blokhuis het verlossende woord : het preventieakkoord rekent alcohol, tabak en overgewicht nog steeds tot de drie speerpunten.
 » lees verder »

 

Moet volksgezondheid wijken voor commerciële belangen ? (mei 2018)
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat alcoholgebruik nog gewoner, nog alledaagser wordt. Daartoe heeft men een experiment voor branchevervaging opgezet.Daarbij ook vervaging van de nu nog strikte scheiding tussen horeca en detailhandel. Van diverse zijden kwamen protesten tegen dit laatste punt. Onder de huidige wet bleek het ook niet uitvoerbaar. De VNG geeft het niet op, en heeft nu aangekondigd overleg met de regering over wetswijziging te willen.
 » lees verder »

 

Stichting ANGOB , voor een alcoholvrije leefstijl