Stichting ANGOB

 

In 2009 weer meer jongeren met alcoholvergiftiging
PRIJS EN VERKRIJGBAARHEID ALCOHOL MOETEN AANGEPAKT WORDEN

Het aantal jongeren dat met alcoholvergiftiging in het ziekenhuis moest worden opgenomen, lag in 2009 maar liefst 48% hoger dan in 2008. In antwoord op kamervragen hierover, geeft het ministerie van VWS twee factoren aan die hieraan mogelijk bijgedragen hebben.

In 2009 werden 500 jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 17 jaar, met alcoholvergiftiging bij de Nederlandse ziekenhuizen binnengebracht. In 2008 waren dat er 337 geweest. In één jaar tijd een toename met 48% ! En dat terwijl 2008 al een toename van 13% had vertoond vergeleken met 2007. De stijging betreft vooral de leeftijdscategorie 16–17 jaar. Aldus het rapport "Alcoholintoxicaties bij jongeren 2009" van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde.

Het aantal jongeren dat spoedeisende hulp nodig heeft na buitensporig alcoholgebruik, stijgt al jaren. Blijkbaar hebben de tot nu toe getroffen maatregelen onvoldoende effect. Verontrusting over die ontwikkeling heeft nu ook de politiek bereikt. Tweede-kamerlid Van der Vlies heeft vragen hierover gesteld aan de minister van VWS. Het antwoord van de minister kwam juist voor het zomerreces.

De minister begint met te stellen dat een deel van de stijging mogelijk te verklaren valt door een verbeterde registratie. Hij erkent echter meteen dat dit niet de volledige verklaring kan zijn. Hij vervolgt dan met een interessante aanvullende verklaring :

"Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat alcohol een product is dat jongeren relatief gemakkelijk kunnen verkrijgen, en waarvan de prijs niet al te hoog is". Als dat zo is, dan opent dit de weg naar effectieve maatregelen, namelijk de verkrijgbaarheid bemoeilijken en de prijs verhogen.

De verkrijgbaarheid bemoeilijken kan op vele manieren. Verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar is één daarvan. Drank de supermarkt uit en alleen nog in slijterijen laten verkopen, is een andere mogelijkheid. Leeftijdscontrole op afstand, bijvoorbeeld volgens het systeem van HEM (zie GO mei 2010) bemoeilijkt de verkrijgbaarheid eveneens. Zelfs een simpele maatregel als drank niet meer contant laten afrekenen, maar alleen per pinpas, maakt alcohol wat minder gemakkelijk verkrijgbaar voor minderjarigen.

Uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie is gebleken dat binnen de EU alcohol sinds 1996 relatief goedkoper is geworden. De prijs van alcohol is procentueel minder gestegen dan het gemiddelde prijspeil en minder dan het gemiddelde inkomen. Alcohol is dus beter betaalbaar geworden. In Italië en Nederland is de betaalbaarheid van alcohol voor jongeren het meest toegenomen.
Dezelfde EU–studie meldt dat de consumptie van alcohol omhoog gaat als de prijs relatief omlaag gaat. Een relatieve prijsverlaging moet dus vermeden worden. Een inhaalslag met betrekking tot de prijs, lijkt dus zeker op zijn plaats.
Uit het antwoord van de minister valt verder nog op te maken dat ongeveer 60% van de middelbare scholen en 40% van de basisscholen gebruik maakt van het programma "De gezonde school en genotmiddelen" van het Trimbos Instituut. Voorlichting is er dus al relatief veel. Maar zoals bekend werken structurele maatregelen veel effectiever dan voorlichting. Ons inziens dienen daarom prijs en verkrijgbaarheid nu te worden aangepakt.

Dingeman Korf