Stichting ANGOB

 

GEEN VERSLAAFDE ARTS AAN MIJN BED A.U.B. !

Artsen met een alcohol- of drugsverslaving mogen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gewoon hun werk blijven doen. De regel is dat zolang de verslaving nog geen aantoonbaar negatief effect heeft op het werk, de artsen patiënten mogen blijven behandelen. De Tweede Kamer is het daar niet mee eens.

Het begon afgelopen juni met een uitspraak van de rechtbank in Den Haag tegen een arts uit Zoetermeer. Die arts had in oktober 2012 onder invloed van alcohol de pui van het gemeenschappelijke praktijkgebouw geramd. In dat gebouw werkten onder één dak enkele huisartsen in een maatschap, plus een fysiotherapeut. In het gebouw oefenden zij allen hun praktijk uit, met allen een eigen patiëntenbestand.

Bij de nu veroordeelde arts kwam in 2010 een alcoholprobleem aan het licht. Hij liet zich behandelen en ging na een klein jaar weer aan de slag. Het leek allemaal goed te gaan. Tot die fatale dag oktober vorig jaar. Het gevolg daarvan was dat zijn collega-huisartsen het vertrouwen in hem opzegden en hem vroegen uit de maatschap te treden.

Omdat de verslaafde arts weigerde aan het verzoek van zijn collega's te voldoen, kwam het tot een rechtszaak. Afgelopen juni deed de rechter de uitspraak dat de betreffende huisarts zijn maatschap en het gedeelde pand waarin zijn praktijk gevestigd was, moest verlaten.

Na de uitspraak van de rechter, verklaarde de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat zolang een drank- of drugsprobleem geen direct effect heeft op het werk van een arts, de verslaving een privézaak is. Die uitspraak van de IGZ leidde tot beroering onder de leden van de Tweede Kamer. Sommigen zeiden ronduit verbijsterd te zijn.

De regeringspartijen VVD en PvdA gaven als hun mening dat de Inspectie meer het belang van de patiënt moet behartigen. Zij willen dat een arts direct op non-actief wordt gesteld. Er wordt dan een onderzoek gestart dat moet uitwijzen of die schorsing weer kan worden opgeheven. Nu is de volgorde nog omgekeerd, eerst een onderzoek en daarna eventueel een tijdelijke schorsing of een definitieve verwijdering uit het register. Ook diverse kamerleden van de oppositiepartijen toonden zich ontstemd over de uitspraak van de Inspectie.

In Nederland zijn ruim 50.000 artsen werkzaam. Uit steekproeven is gebleken dat minstens 10 procent van hen een (eventueel beginnende) verslaving heeft. Er bestaat dus een gigantisch maatschappelijk probleem.

Ook lijkt er met twee maten te worden gemeten. Wie met meer dan 1,3 promille achter het stuur wordt aangetroffen, raakt zijn rijbewijs meteen kwijt. De officier van justitie beslist over eventuele teruggave. Hij doet dus eerst onderzoek, en beslist daarna over eventuele opheffing van de schorsing van de rijbevoegdheid. Bij herhaling van het delict kan een psychiatrisch onderzoek worden ingesteld om uit te maken of de alcomobilist de rijbevoegdheid voor de rest van zijn leven dient te worden ontnomen.

Bij de Zoetermeerse arts was het de tweede keer dat hij moeilijkheden had door alcohol. In de gezondheidszorg werkt men aan mensen. Daarbij is de grootst mogelijke zorgzaamheid gewenst. Alcohol ondermijnt de zorgzaamheid, ondermijnt het verantwoordelijkheidsgevoel. Bij gezondheidszorg dient de eis van 0,0 promille te gelden.

Dingeman Korf