Stichting ANGOB

 

Albert  Heijn  en  CBL  spannen  samen  om  jeugd  te  laten  drinken 
FRANCHISENEMER VAN AH VERLIEST KORT GEDING

AH-franchisenemer Pollemans heeft het kort geding tegen Albert Heijn dat hij had aangespannen verloren. Hij had geëist dat Albert Heijn zou toestaan dat hij het leeftijdscontrolesysteem Ageviewers in zijn zaak zou installeren. De rechter gaf Albert Heijn het recht om uniformiteit binnen zijn winkelketen op te leggen. 

De effectiviteit van het controlesysteem Ageviewers ligt boven de 95 procent. Een schril contrast met de effectiviteit van de systemen waar de verschillende supermarktketens nu mee werken, die tot op heden qua effectiviteit beneden de 50 procent zijn blijven steken.
Sinds de invoering van de laatste wijzigingen van de Drank- en Horecawet zijn de sancties voor het overtreden van de leeftijdsgrens zeer fors. Er kan een verbod op de verkoop van drank gedurende een kortere of langere tijd worden opgelegd, er kunnen forse boetes worden opgelegd, en uiteindelijk dreigt zelfs een blijvend verkoopverbod voor drank.

Pollemans wil dergelijke risico’s niet lopen en wil daarom een zo goed als waterdicht systeem voor leeftijdscontrole in zijn winkel. Albert Heijn verbiedt hem om het systeem van Ageviewers in te voeren. Pollemans vindt dat het moederconcern het hem daarmee onmogelijk maakt om te voldoen aan de wettelijke verplichting van naleving van de leeftijdsgrens. Hij is afhankelijk van de toestemming van het moederconcern, omdat er een contact gelegd moet worden tussen zijn kassa en de centrale controlekamer van Ageviewers in Breda.

Het systeem van Ageviewers is al in gebruik bij een groot aantal slijters en bij enkele onafhankelijke supermarkten. De Koninklijke Slijters Unie beveelt het systeem zelfs aan bij haar leden. De advocaat van Pollemans heeft sinds het aanhangig worden van het kort geding, van franchisenemers van Jumbo en Spar vernomen dat ook daar het hoofdkantoor verbiedt om gebruik te maken van Ageviewers.
Het heeft er alle schijn van dat de boycot van Ageviewers door het CBL wordt gecoördineerd, of mogelijk zelfs is georganiseerd. In het radioprogramma Argos van 6 september jl. werden daarvoor diverse aanwijzingen genoemd. Overigens had Argos ook op 19 april al uitgebreid aandacht aan de zaak geschonken. Twee onthullende uitzendingen, alleszins de moeite waard om via Uitzending Gemist nog eens terug te luisteren.

De Autoriteit Consument en Markt heeft een onderzoek gestart naar de afspraken tussen de supermarktketens in deze zaak, omdat er sprake lijkt te zijn van concurrentievervalsing door kartelvorming.
Op 11 september, vijf dagen na de tweede uitzending van Argos, kwam de zaak voor de rechtbank. Albert Heijn verklaarde klantvriendelijke winkels te willen nastreven en het systeem van Ageviewers daarmee in strijd te achten. Maar het systeem dat Albert Heijn nu hanteert voor leeftijdscontrole, kan aanleiding geven tot langdurige en soms hoog oplopende discussies bij de kassa. Dat is ook niet zo klantvriendelijk.

Verder vreest Albert Heijn dat Ageviewers op gespannen voet kan staan met de wet op de privacy, en daardoor wantrouwen bij de klant kan opwekken.  Bij een proef in een C-1000 supermarkt twee jaar geleden, bleek de overgrote meerderheid van de klanten er geen enkel bezwaar tegen te hebben om met behulp van een webcam bekeken en op leeftijd geschat te worden. De vrees van Albert Heijn lijkt ons nogal overdreven.  In de slijterijen waar het systeem geïnstalleerd is, heeft nauwelijks iemand ooit geprotesteerd. Mede op grond daarvan wordt het systeem aanbevolen door de Koninklijke Slijters Unie.

Het laatste argument van Albert Heijn was dat zij eenheid van presentatie voor al hun winkels nastreven, eenheid in uitstraling, klantvriendelijkheid en sfeer.

De rechter sprak als zijn oordeel uit dat Albert Heijn als franchisegever bevoegd is te beslissen over het systeem van leeftijdscontrole. Daarbij is Albert Heijn wel gebonden aan de eisen van redelijkheid en billijkheid. Verder mag Albert Heijn rekening houden met het ketenbelang om deze zaak uniform te willen regelen.

Albert Heijn mag dus doorgaan met het boycotten van een effectief systeem voor leeftijdscontrole. Wat inhoudt dat Albert Heijn mag doorgaan met de Nederlandse jeugd een kans te geven om zijn hersens te verzuipen. De volksgezondheid moet blijkbaar wijken voor commerciële belangen !
Dingeman Korf