Stichting ANGOB

 

Meer semi-horeca activiteiten nemen de oorzaak niet weg
BRANCHEVERVAGING TEGEN LEEGSTAND ?

In steeds meer gemeenten staan in de binnenstad winkelpanden leeg. Om dat tegen te gaan willen veel gemeenten de binnensteden "revitaliseren", dat wil zeggen aantrekkelijker maken voor winkelend en uitgaand publiek. Er is gesuggereerd dat opheffen van de strikte scheiding tussen middenstand en horeca daaraan zou kunnen bijdragen.

De 4 grootste gemeenten van ons land zouden een experiment voor revitalisering starten met daarin branchevervaging tussen horeca en detailhandel. Aan levensmiddelenzaken zou daarbij toegestaan worden om zwak-alcoholhoudende dranken niet alleen te verkopen voor thuisgebruik, maar ook om in de winkel te schenken voor gebruik ter plaatse. Omgekeerd zou de horeca toestemming krijgen om drank te verkopen voor thuisconsumptie. De huidige wetgeving verbiedt beide zaken.

Inmiddels heeft minister Kamp een nota geschreven waarin te lezen staat dat in een twaalftal gemeenten experimenten gestart worden met soepeler regels voor de middenstand. Hierbij is ruimte voor de gemeenten om eigen plannen op te stellen. Daarnaast heeft minister Plasterk een zogenaamde Experimentenwet in voorbereiding.

In de Tweede Kamer heeft E. Ziengs (VVD) uitgehaald naar de huidige Drank- en Horecawet (DHW). Daarin zit volgens hem te veel "betutteling". Nu is het zo dat iemand die een ander verwijt te betuttelen, zelf ook aan het betuttelen is. Immers hij denkt te kunnen vertellen hoe de ander zou moeten denken. En dat is het kenmerk van betuttelen.

Volgens Ziengs zou het de horeca toegestaan moeten zijn om een schilderij dat aan de muur hangt te verkopen, en een kledingzaak om de koop van een duur kostuum te bezegelen met een glaasje prosecco. Minister Kamp verklaarde daar niet negatief tegenover te staan !

Bezwaren tegen grensverlegging m.b.t. alcohol

Aan de voorstellen tot verruiming van de mogelijkheden om drank te verstrekken, kleeft een groot aantal bezwaren :

1) Alcohol is geen levensmiddel, maar een (riskant) genotmiddel. Om alcohol te mogen verkopen moet de verkoper daarom een speciale vergunning hebben. Die kan hij alleen krijgen als hij voldoet aan een aantal eisen met betrekking tot kennis van het product, kennis van de relevante wetten en moraliteitseisen. Gaan die eisen ook gelden voor de verkopers van kleding of van boeken, voor kappers of garagehouders, als die drank willen kunnen serveren ? Moeten zij allemaal het diploma Sociale Hygiëne gaan halen ? Of gaan de gemeenten "gedogen", zodat een 16-jarige die een spijkerbroek koopt, er een biertje bij krijgt ?

2) Het schenken van drank toestaan aan niet-levensmiddelenwinkels betekent een breuk met één van de basisprincipes van de DHW-herziening in 2001. In die jaren was er nogal wat ophef over de verkoop van lokale dranken door plaatselijke VVV's, souvenirwinkels en dergelijke.

3) Naar verwachting zal het toestaan van drank aan de middenstand buiten de levensmiddelensector, een forse uitbreiding betekenen van het aantal locaties waar gedronken kan worden. Meer punten van verkrijgbaarheid betekent toename van de consumptie. Dat is strijdig met de belangen van de volksgezondheid. Daarnaast geeft meer consumptie meer overlast, en een toename van de kans op alcoholgerelateerde criminaliteit. Overlast en criminaliteit staan diametraal tegenover de nagestreefde aantrekkelijkheid van de binnensteden.

4) Toename van het aantal drinklocaties betekent een toename van het aantal locaties dat gecontroleerd moet worden op naleving van de DHW. Iets wat de gemeenten niet zouden moeten willen, en waarschijnlijk ook niet kunnen opbrengen.

5) Drank toestaan in niet-levensmiddelen winkels betekent dat kinderen en jongeren veel meer dan tot nu toe geconfronteerd gaan worden met alcohol. Zij zullen daardoor alcohol als een doodgewoon, dagelijks consumptieartikel gaan zien, in plaats van als een riskant genotmiddel. Dit zal de handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar ernstig bemoeilijken. Wat als een speelgoedwinkel een drankje wil schenken aan ouders in het bijzijn van kleine kinderen ?

6) Verkoop van levensmiddelen in de horeca, levert een potentieel conflict op met de winkelsluitingswet. Café's dreigen erdoor de functie van nachtwinkel erbij te krijgen. En de verkoop van drank in gesloten verpakking in de horeca, versterkt die ontwikkeling. Dit laatste zal daarnaast de alcoholconsumptie doen toenemen, met alle nadelen van dien.

Tot slot
Ons inziens heeft de leegstand in de binnensteden niets te maken met het al dan niet verkrijgbaar zijn van drank. Er zijn al meer dan genoeg verkooppunten van drank in de meeste steden. Het creëren van nog meer drinkgelegenheden zal de leegstand niet doen afnemen, integendeel. Het publiek heeft gewoon te weinig geld dat vrij besteed kan worden. De economische crisis en de stijgende kosten van wonen, gezondheidszorg en dergelijke, hebben de spoeling dun gemaakt. Nog meer horeca-achtige zaken maken de spoeling nog dunner. Gevolg : faillissementen en leegstand !

Dingeman Korf