Stichting ANGOB

 

VOORLOPIG NOG GEEN "WIJNTJE BIJ DE KAPPER"?

In het vorige nummer van deze Nieuwsbrief spraken wij onze verontrusting uit over het initiatief wetsontwerp van VVD-kamerlid Vriengs, dat in juni 2018 door hem werd ingediend. Het voorstel beoogde branchevervaging, op zijn Engels “blurring”. De strikte scheiding tussen alcoholvrije en alcoholhoudende dranken zou voor een groot deel worden opgeheven. In de volksmond heette het wetsontwerp al gauw het “wijntje bij de kapper” voorstel.

Tegen het voorstel rees direct van diverse zijden verzet. De Horeca sprak van oneerlijke concurrentie, medische organisaties wezen op de gezondheidsrisico’s, diverse gemeenten en de politie maakten bezwaar tegen de extra hoeveelheid handhavingskosten die zij te verwerken kregen, enzovoorts.

De huidige Drank- en Horecawet is gebaseerd op een strikte scheiding tussen alcoholvrije en alcoholhoudende dranken. Het voorstel van Vriengs slaat dus de grondslag weg onder de Drank- en Horecawet.

Er waren echter ook gemeenten, met de VNG voorop, die meenden dat het voorstel zou leiden tot verlevendiging van binnensteden en winkelgebieden, en daardoor tot vermindering van de leegstand van winkelpanden. Iets waarover de meningen uiteenlopen, en waarvoor geen bewijs is geleverd. Wat wel zeer aannemelijk lijkt, is een forse uitbreiding van het aantal punten waar alcohol verstrekt wordt. Dat leidt tot een toename van de consumptie, is dus slecht voor de volksgezondheid. Maar de alcoholindustrie zag een enorme toename van zijn omzet in het verschiet opdoemen.

In onze vorige Nieuwsbrief spraken wij de verwachting uit dat het wetsontwerp in de loop van 2019 in behandeling zou komen. Tot nu toe hebben wij daar geen ambtelijke stukken voor de volksvertegenwoordiging, noch enige aankondiging in de agenda van gezien. Het zal dus nog wel even duren.Wij blijven attent op de ontwikkeling, en zullen waar mogelijk van ons laten horen.