Stichting ANGOB

 

ALCOHOL NOG STEEDS TE POPULAIR

Er wordt in Nederland nog steeds teveel alcohol gedronken. Ondanks het feit dat het beleid al 34 jaar gericht is op vermindering van de consumptie. De alcoholbranche heeft blijkbaar meer macht over ons gedrag dan de medische wereld. Aan reclame voor alcohol wordt ieder jaar aanzienlijk meer geld gespendeerd dan aan voorlichting over alcohol.

Anderhalf miljoen Nederlanders drinkt meer alcohol dan goed is voor zijn of haar lichaam. Artsen zouden hun patiënten daarom systematisch moeten vragen naar hun alcoholgebruik, en hen op de hoogte moeten stellen van het advies van de Gezondheidsraad (GR) uit 2015. Dat advies luidt : drink liefst helemaal geen alcohol, maar in ieder geval niet meer dan één glas per etmaal.

Het advies van de GR is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten anno 2015. Vóór die tijd luidde het advies maximaal 2 glazen per etmaal. De richtlijn van de cardiologen had het tot afgelopen februari (vijf jaar later !) nog steeds over 2 glazen, en met de kanttekening dat zeer gering alcoholgebruik zelfs een gunstig effect op hart en vaten kon hebben. Blijkbaar waren de cardiologen erg terughoudend om alcohol in een kwaad daglicht te stellen.

De afgelopen maanden is er veel publiciteit geweest over de relatie tussen alcohol en gezondheid. In diverse TV uitzendingen is het advies van de Gezondheidsraad nadrukkelijk aan de orde gesteld. Mogelijk mede naar aanleiding daarvan heeft de cardiologenvereniging desgevraagd laten weten dat hun advies “niet in lijn is met het advies van de Gezondheidsraad en dat herziening nodig is”.

De wijnbranche zag door de negatieve publiciteit zijn omzet in gevaar gebracht, en reageerde als door een wesp gestoken met een contra advies en een symposium op 24 januari onder de titel “Wijn en Gezondheid”, dat de loftrompet stak over wijnconsumptie.

Het publiek is afkerig van verandering, en gelooft dus gemakkelijker de boodschap die hen gelijk geeft in hun gewoonten. Verandering nul is het resultaat. Precies wat de alcoholbranche nastreeft.

Dingeman Korf