Stichting ANGOB

 

AUTISME DOOR ALCOHOL TIJDENS ZWANGERSCHAP?

Canadese wetenschappers publiceerden onlangs de uitkomst van een nader onderzoek naar de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Zij constateerden dat autisme onder kinderen van drinkende zwangeren aanzienlijk vaker voorkwam dan gemiddeld onder de Canadese bevolking. Zij onderzochten de rapporten van 300 kinderen uit Ontario, die geboren waren uit moeders die tijdens de zwangerschap alcohol hadden gedronken.

Deze kinderen vertoonden allen in mindere of meerdere mate kenmerken van foetaal alcoholsyndroom (geestelijke en/of lichamelijke ontwikkelingsachterstand). De onderzoekers constateerden dat 14 van de kinderen ( = 4,7 procent) autistisch was. Het gemiddelde percentage autisten onder de Canadese bevolking bedraagt 1,1 procent.

Autisten zijn dus sterk oververtegenwoordigd onder de kinderen van drinkende zwangeren. Woordvoerster dr. Brende Stade, hoofd van de kliniek voor foetaal alcoholsyndroom van het Sint-Michaelshospitaal in Ontario, waarschuwt niet te snel te concluderen dat alcohol de directe oorzaak van het autisme is. De onderzoekers hebben nog geen verklaring voor de samenhang tussen autisme en blootstelling aan alcohol gevonden. Autisme zou ook indirect een gevolg kunnen zijn van één van de uitingsvormen van het foetaal alcoholsyndroom.

Direct of indirect gevolg, voor moeder en kind maakt dat natuurlijk geen verschil.

Dingeman Korf