Stichting ANGOB

 

ZWARE DRINKERS HEBBEN MEER KANS OP DEMENTIE

Een groep onderzoekers onder leiding van prof.dr. M. Schwarzinger onderzocht het verloop van de gezondheid en sterfte van ex-ziekenhuispatiënten, geregistreerd in het Franse register van ex-ziekenhuispatiënten over de periode 2008 tot 2013. Zij concluderen dat degenen met alcoholproblemen in de voorgeschiedenis, een driemaal verhoogd risico op dementie lopen.

Het register van ex-ziekenhuispatiënten omvatte over de periode 2008 - 2013 in totaal 31,6 miljoen personen. Ten tijde van het onderzoek leed ruim 1miljoen van hen aan dementie, of was aan dementie overleden.

De onderzoekers bekeken de gegevens van de dementie-patiënten bij wie de diagnose was gesteld tussen 2008 en 2013. Daar waren 57.000 gevallen bij van te vroege dementie (“early-onset dementia”, onder de 65 jaar). Meer dan een derde van hen (38%) bleek te lijden aan alcohol-gerelateerde dementie. Nog eens 18% had in de anamnese alcoholproblemen als bijverschijnsel. In totaal had dus 56% van de patiënten met early-onset dementie alcoholproblemen in zijn voorgeschiedenis gehad. Een vele malen hoger percentage dan het bevolkingsgemiddelde.

Dr. S. Imarisio, hoofd research van Alzheimer Research UK, waarschuwt dat er nog veel dementie voorkomt buiten de onderzochte groep. Allereerst de grote groep dementen die nooit in een ziekenhuis opgenomen is geweest. Ook zou het een geheel verkeerde conclusie zijn om te constateren dat je de kans op dementie pas vergroot als je zoveel drinkt dat je in het ziekenhuis wordt opgenomen. Eerdere research heeft aangetoond dat ook matig drinken zijn weerslag heeft op de gezondheid van de hersenen.

Prof. Dr. Schwarzinger voegt nog toe dat schade toegebracht aan de hersenen door alcohol, zich nooit meer herstelt. Zware drinkers die gestopt waren met alcohol, bleken hun kans op dementie daarmee niet te verminderen. Zelfs jaren alcoholvrij leven, veranderde niets aan hun kans op dementie. Alleen hun lichamelijke gezondheid ging erdoor vooruit.

Prof.dr. R. Howard, hoogleraar bejaardenpsychiatrie aan het University College in Londen, verbaast zich er over dat het zolang geduurd heeft voordat alcohol herkend is als zo’n invloedrijke factor voor de ontwikkeling van dementie. “We weten al lang dat alcohol neurotoxisch is, dat thiamine gebrek bij alcoholisten het geheugen vernietigt, dat cirrhose de hersenen beschadigt. Verbazend dat wij alcohol zo lang over het hoofd hebben gezien als een belangrijke risicofactor voor dementie”.

Dingeman Korf