Stichting ANGOB

 

Computer mee de supermarkt in?
ONVREDE OVER ETIKETTERINGSVOORSTEL ALCOHOLBRANCHE

EU-commissaris van gezondheid Vytenis Andriukaitis is niet tevreden over het voorstel dat de alcoholbranche heeft ingediend voor de ingrediëntendeclaratie van alcoholhoudende dranken. Hij noemt het “onsamenhangend” en incompleet.

Sinds eind 2014 heeft de Europese consument officieel recht op informatie over de samenstelling van consumptieartikelen. Op de verpakking valt sindsdien te lezen uit welke componenten een consumptieartikel is samengesteld en wat de voedingswaarde is. Echter, de alcoholbranche kreeg uitstel voor de invoering van die informatieve etikettering. In 2016 gingen er steeds meer stemmen op die vonden dat de branche zo langzamerhand wel genoeg uitstel had genoten. Maart 2017 vroeg de Europese Commissie daarom de alcoholbranche om met een gedetailleerd voorstel te komen voor de ingrediëntendeclaratie van alcoholhoudende dranken.

Op 12 maart 2018 heeft de alcoholbranche haar voorstel officieel overhandigd aan eurocommissaris Andriukaitis en kwam het in de publiciteit. In het vorige nummer van de G O gaven wij reeds een samenvatting en ons kritische commentaar. Op 6 juni kwam het commentaar van Andriukaitis in de publiciteit. Reden om hier nog eens op terug te komen in dit blad.

Ons voornaamste bezwaar was het feit dat de alcoholproducenten zelf mochten kiezen of zij de ingrediëntendeclaratie op de verpakking zouden aanbieden, of per internet. Wanneer de brouwers een andere keus maken dan de wijnboeren, en als de brouwers in het ene land een andere keus doen dan in het andere, ontstaat een onoverzichtelijke warboel. Dat is strijdig met het grondbeginsel van één Europese markt.

Verder heeft het aanbieden van ingrediëntendeclaraties op internet ernstige bezwaren. Consumenten hebben vaak behoefte aan informatie bij het winkelen. Maar wij zien klanten van supermarkten en slijterijen nog niet massaal het internet raadplegen tijdens het winkelen. Op dit punt is van diverse zijden kritiek gekomen. Ook Andriukaitis is hier kritisch over. Hij is van mening dat consumenten volledig geïnformeerd moeten worden, en op een voor hen zo gemakkelijk mogelijk toegankelijke wijze.

De informatie aanbieden via het Internet, is niet klantvriendelijk en evenmin maximaal informatief. Vooral bij sites die veel gebruik maken van doorverwijzingen, blijft vaak informatie onontdekt. Bovendien hebben producenten van andere voedingsmiddelen geen toestemming om de ingrediëntendeclaratie op de verpakking weg te laten als zij hem op het internet aanbieden.

Het voorstel van de alcoholbranche wordt nu bestudeerd door juristen van de Europese Commissie. Die zorgen voor de juiste formuleringen. Daarna gaat de tekst naar het Europarlement.

Al met al heeft de zelfregulering door de alcoholbranche weer eens geleid tot een voorstel waar alleen de eigen branche mogelijk enig voordeel van kan ondervinden, maar dat voor de volksgezondheid geen enkele waarde heeft.

Dingeman Korf