Stichting ANGOB

 

JONG DRINKEN EXTRA GEVAARLIJK

Afgelopen zomer verschenen na elkaar drie wetenschappelijke publicaties over effecten van alcohol op jeugdigen. Hoewel zeer verschillend, wezen alle drie op verhoogde vatbaarheid voor langdurige negatieve effecten bij consumptie op lage leeftijd.

Een team onderzoekers van de Macquarie universiteit in Australië onderzocht de gevolgen van blootstelling van baby’s aan alcohol via de moedermelk. Het onderzoek omvatte 5107 baby’s die in 2004 waren geboren. Hun ontwikkeling werd gevolgd tot het elfde levensjaar. Zij werden elke twee jaar onderzocht, waarbij gekeken werd naar vocabulaire, redeneren en cognitieve processen. Hun moeders werd gevraagd naar roken, alcoholgebruik en borstvoeding.

Kinderen van moeders die alcohol dronken in de periode dat zij borstvoeding gaven, bleken op hun 6de of 7de leeftijdsjaar verlaagde redenatiescores te hebben. Op hun 10de of 11de jaar werden die verminderde redenatiescores niet meer aangetroffen. De onderzoekers veronderstellen dat de kinderen door het krijgen van onderwijs hun geestelijke achterstand inhalen.

Een ander onderzoek was afkomstig uit Finland, en omvatte 62 jongeren. Onder hen 35 forse drinkers. Onderzocht werd hun metabolietprofiel, met andere woorden wat doet het lichaam met de stoffen die het binnenkrijgt. Daarnaast werden van hun hersenen MRI-scans gemaakt.

Veranderingen in het metabolietprofiel werden waargenomen, zelfs bij jongeren die alcohol consumeerden op een niveau dat sociaal aanvaard is. Dit wijst er op dat de stofwisseling bij drinkers geleidelijk langs andere (neven)routes gestuurd gaat worden. Volgens onderzoeker Heikkinen kan hierdoor in een heel vroeg stadium de ontwikkeling van afhankelijkheid ontdekt worden.

Het derde onderzoek omvatte 9453 adolescenten in Australië en Nieuw-Zeeland en werd geleid door dr. E.Silins. Het bleek dat als de proefpersonen vòòr hun 17-de wekelijks alcohol dronken, zij als volwassenen vaker allerlei problemen met alcohol kregen dan de proefpersonen die pas op latere leeftijd waren begonnen met drinken. Zo hadden de vroege beginners twee- tot driemaal meer kans op binge-drinken en rijden onder invloed, maar ook op ruzie en geweldpleging. Afhankelijkheid van, en verslaving aan alcohol traden in deze groep ook vaker op dan bij de late beginners en de nooit beginners.

Uitstellen van alcoholgebruik tijdens de adolescentie, heeft dus voordelen op volwassen leeftijd. Volgens dr. Silins geeft het een weerstand tegen schadelijk drinkgedrag de gelegenheid om tot volle wasdom te komen. Zijn onderzoek ontkracht de mythe dat experimenteren met alcohol in je tienerjaren verantwoord drinken bevordert. Ouders die hun kinderen thuis op jonge leeftijd leren drinken, zijn volstrekt onverantwoord bezig.

Dingeman Korf