Stichting ANGOB

 

OPROEP OM ETIKETTERING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN EINDELIJK TE REGELEN

Tijdens een bijeenkomst van het Europees parlement, begin november gehouden, heeft Europarlementariër B. Borzan de Europese Commissie opgeroepen ervoor te zorgen dat de regels voor de etikettering van consumptieartikelen, nu eindelijk ook worden toegepast op alcoholhoudende dranken.

De kwestie sleept al jaren. In 2011 keurden de Europese Instellingen de verordening goed die vereist dat op alle levensmiddelen en dranken voedselinformatie wordt verstrekt aan consumenten. Die verplichting zou ingaan per 1 januari 2014. De alcoholsector verzette zich hier hevig tegen, en kreeg als enige sector voorlopig uitstel van deze verplichting.

Intussen deed de Europese Commissie nader onderzoek naar de economische en juridische aspecten van de zaak, en bracht in maart 2017 rapport uit. Daarin werd geconcludeerd dat er geen objectieve gronden zijn die rechtvaardigen dat er geen informatie over ingrediënten en voedingswaarde op alcoholhoudende dranken vermeld behoeft te worden.

De Europese Commissie heeft de alcoholproducenten vervolgens een jaar de tijd gegeven om de zaak door middel van zelfregulering aan te pakken. In maart van dit jaar (2018) kwam de industrie met een voortel voor zelfregulering. Wij berichtten daarover in het vorige nummer van dit blad. Van gelijke regels voor alle producenten van consumptieartikelen is in het voorstel geen sprake. Zo zouden producenten van alcoholhoudende dranken zelf mogen kiezen of zij de ingrediëntendeclaratie op de verpakking of op hun internet website vermelden. Het laatste zou er op neerkomen dat de informatie buiten spel gezet wordt bij de beslissing om tot aankoop over te gaan. Want praktisch niemand raadpleegt het Internet in de supermarkt.

Door de producenten van drank de gelegenheid te bieden tot vermelding op het Internet, ontduikt de branche feitelijk de verplichting tot volledige informatie van de consument. Van een gelijk speelveld voor alle aanbieders van consumptieartikelen is nog steeds geen sprake, want producenten van niet-alcoholhoudende consumptieartikelen zijn verplicht de ingrediëntendeclaratie op de verpakking te vermelden. Of zoals Borzan het formuleert ”Wij zijn van mening dat de EU een gelijk speelveld moet bieden aan alle marktdeelnemers en niet de producenten van één categorie goederen mag bevoordelen”.