Stichting ANGOB

 

Alcoholbranche had inspraak bij tot standkoming
PREVENTIEAKKOORD : VEEL MOOIE WOORDEN, WEINIG HARDE MAATREGELEN

De meeste Nederlanders drinken meer alcohol dan gezond is. Roken, overgewicht en alcoholgebruik vormen de drie grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Het Nationaal Preventieakkoord, dat 23 november werd uitgebracht, beoogt aan die situatie een eind te maken.

Het akkoord omvat een pakket van afspraken en maatregelen om de overconsumptie op de drie terreinen terug te dringen. Staatssecretaris Blokhuis onderstreept de urgentie van maatrelen : “Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik veroorzaken grote gezondheidsproblemen voor heel veel mensen. Jaarlijks sterven zo’n 20.000 Nederlanders door roken. Overgewicht staat op twee als de belangrijkste oorzaak van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, en zelfs van 40 procent van alle gevallen van diabetes type 2. Alcohol veroorzaakt jaarlijks zo’n 3000 gevallen van kanker en is de hofleverancier van de verslavingszorg. De urgentie is dus hoog.”

Wie denkt dat de hoge urgentie waar de staatssecretaris van rept, geleid heeft tot het opnemen van de meest effectieve maatregelen tegen overconsumptie, heeft het echter mis. Effectieve maatregelen als accijnsverhoging, of vermindering van het aantal verkooppunten, ontbreken in het “akkoord”. Ook de aanpak van de alcoholreclame gaat met een fluwelen handschoen. Bij de amateursport zou de reclame langs de velden moeten verdwijnen (dat zou ons inziens bij alle sportvelden moeten gebeuren). De aanpak van prijsstunten met alcohol (bier) gaat eveneens met een fluwelen handschoen : maximaal 25 procent korting blijft toegestaan.

De alcoholbranche heeft een fors stempel op het “akkoord” weten te zetten. Om prof. Wiers, hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de universiteit van Amsterdam te citeren : “wil je serieuze maatregelen nemen, dan moet je niet alles laten verdunnen door de drankindustrie. Dan praten ze eindeloos en komt er iets uit als een prijsverhoging van vijf cent”.

De ambities van het preventieakkoord gaan volgens het RIVM verder dan wat met de genoemde maatregelen bereikt kan worden. Zo is de ambitie dat minderjarigen en zwangeren tegen 2040 in het geheel geen alcohol meer drinken, zo zou de leeftijdsgrens voor 100 procent moeten worden nageleefd, enzovoorts. Dat kan met de voorliggende maatregelen niet bereikt worden.

Opvallend afwezig in het preventieakkoord : handhaving van het verbod op alcoholverstrekking buiten horecabedrijven en slijterijen. Aan de plannen van de VVD (Ziengs) om alcoholverstrekking door kappers, boekhandels en dergelijke mogelijk te maken, wordt op voorhand niets in de weg gelegd. Maar het staat wel loodrecht op de gewenste vermindering van het aantal verstrekkingspunten in het kader van het alcoholbeleid.

Dingeman Korf