Stichting ANGOB

 

Actueel: onze recente aandachtspunten

Amerikaans wijnonderzoek blijkt vervalsing (maart 2012)
De toonaangevende onderzoeker van gezondheidseffecten van wijn, dr. D.K. Das blijkt op grote schaal gegevens te hebben vervalst. Hij is door de Universiteit van Connecticut met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld. Door hem gevonden positieve effecten bestaan niet.
 » lees verder »

Likorettes opvolgers voor de breezers? (november 2011)
De weg naar de jeugd loopt via de supermarkt. Dat weet de alcoholbranche maar al te goed. Dus zorgt zij ervoor dat een nieuw drankje hooguit 14,9 procent alcohol bevat, want dan mag het in de supermarkt verkocht worden.
 » lees verder »

Met onwillige politici is het slecht alcoholbeleid voeren (september 2011)
De ministeriële alcoholnota van 1986 constateert reeds dat met uitsluitend verslavingszorg de alcoholproblematiek niet in de hand gehouden kan worden. Preventie kan niet gemist worden. Preventie rust op twee pijlers : voorlichting en wetgeving. Effectieve wetgeving stuit op fel verzet van de alcoholbranche. De lobby van die branche weet telkens regering en/of parlement te doen afzien van effectieve maatregelen.
 » lees verder »

Aanscherping alcoholbeleid minimaal (maart 2011)
Het kabinet wil het alcoholgebruik onder jongeren harder gaan aanpakken. De aanpak blijft echter die van de fluwelen handschoen. Nieuwe, echt harde maatregelen, die ook de commercie zouden treffen ontbreken.
 » lees verder »

Prijs en verkrijgbaarheid alcohol moeten aangepakt (sep. 2010)
Het aantal jongeren dat met alcoholvergiftiging in een ziekenhuis wordt opgenomen blijft stijgen. Meer voorlichting (ook aan ouders) gaat dit niet tegen. Daarom is het tijd om prijs en verkrijgbaarheid van alcohol aan te pakken.
 » lees verder »

Kennisinstituut Bier : wetenschappelijk reclamebureau bierbrouwers
(mei 2010)

De Nederlandse brouwers willen met behulp van de wetenschap het imago van hun product verbeteren. Daartoe hebben zij het Kennisinstituut Bier opgericht. Dit is echter geen onafhankelijk instituut. De naam is dus misleidend, en de gegeven voorlichting ook.
 » lees verder »

Voorlopig geen waarschuwing etiketten drank (nov. 2009)
Het kabinet is niet voornemens om een waarschuwing op de etiketten van alcoholhoudende drank in te voeren. Eerst zou er volgens minister Klink bewijs moeten komen dat zo'n waarschuwing gedragsverandering bewerkstelligt. Daarmee ontziet hij voor de zoveelste keer de alcoholbranche.
 » lees verder »

Stunten met bierprijs moet verboden worden (juli 2009)
Vier jaar geleden vroeg de Tweede Kamer om een verbod op prijsstunten met drank, in het bijzonder met bier. Toch wordt er door de supermarkten week in, week uit bier tegen verlaagde prijs aangeboden.
 » lees verder »

Heineken wil niet-drinkers aan de drank brengen (mei 2009)
Drank is een mode-artikel geworden. Ieder jaar een ander drankje als drank van het jaar. Heineken promoot dit jaar cider, en heeft daarbij vooral de niet-drinkers van bier als doelwit gekozen.
 » lees verder »

TV-reclame rond sportuitzendingen zet jongeren aan tot drinken (maart 2009)
De reclameblokken rond de TV-uitzendingen van voetbalwedstrijden zijn bijzonder geliefd bij de Nederlandse bierbrouwers. Hiermee bereiken zij niet alleen bestaande bierliefhebbers, maar ook veel jongeren op wie zij volgens de reclamecode hun reclame niet specifiek mogen richten. Zo omzeilen zij de bepalingen van de code.
 » lees verder »

Waar blijft het brede alcoholbeleid? (januari 2009)
Het maatschappijbrede alcoholbeleid dat ons in de beleidsnota "Alcohol en Samenleving" in 1986 werd toegezegd, is nog steeds niet van de grond gekomen. Regering en/of parlement zwichten telkens weer voor de lobby van de alcoholbranche. Effectieve maatregelen blijven daardoor uit. Het beleid is daardoor een losse verzameling van weinig of niet effectieve maatregelen en vrijblijvende zelfregulering.
 » lees verder »

Aanpak stuntprijzen alcohol niet aan gemeenten overlaten (november 2008)
De aanpak van specifiek plaatselijke problemen kan het beste per gemeente worden opgelost. Stuntprijzen voor  alcoholhoudende dranken vormen echter een landelijk probleem. De aanpak daarvan aan de gemeenten overlaten, zoals de regering van plan is, zal tot chaos leiden. Het leidt bijv. tot alcoholtoerisme, concurrentievervalsing en hotspots van overlast.
 » lees verder »

Regering: stop het alcoholgeweld (maart 2008)
Alcohol maakt Nederland tot één van de gewelddadigste landen van Europa. Regering en parlement ondernemen opmerkelijk weinig actie daartegen.
 » lees verder »

Alcoholbranche wil meeregeren (maart 2008)
De alcoholbranche (KHN, CBL en Stiva) biedt de overheid medewerking aan bij het tegengaan van excessief alcoholgebruik op bepaalde gebieden. Voorwaarde is dat de regering op andere terreinen geen actie onderneemt. Zo dreigt de aanpak van de alcoholproblematiek versmald te worden tot een actie tegen het drinken beneden de leeftijd van 16 jaar.
 » lees verder »

Regeert Heineken ons land? (september 2007)
Alcoholconcerns leveren inkomsten voor het land van vestiging. Dat geeft
hen een machtspositie.
 » lees verder »

Stichting ANGOB , voor een alcoholvrije leefstijl