Stichting ANGOB

 

LIKORETTES OPVOLGERS VOOR DE BREEZERS ?

De weg naar de jeugd loopt via de supermarkt. Dat weet de alcoholbranche maar al te goed. Wil zij jongeren vanaf 16 jaar als klant, dan moeten haar producten in de supermarkt staan. Sinds duidelijk werd dat de teruggang van de breezers blijvend was, werkt zij daarom aan opvolgers. Het lijkt er op dat de likorettes de nieuwe breezers worden.

Het woord likorette is een verkleinwoord van likeur. Een likeurtje dus. Maar niet in de betekenis van een klein glaasje likeur, maar van een minder sterke likeur. Gewone likeur is een zoete sterke drank, met meestal een alcoholgehalte tussen de 15 (het wettelijk minimum) en 35 procent. Een enkele soort gaat boven de 35 procent uit. Er zijn vruchtenlikeuren, kruidenlikeuren, enz.

In Nederland bepaalt de wet dat in supermarkten alleen zwak-alcoholhoudende dranken verkocht mogen worden. De grens tussen zwak- en sterk-alcoholhoudend is getrokken bij 15 procent alcohol. Aangesterkte wijnen als port, sherry en vermouth mogen dus net zo min als likeuren in de supermarkt verkocht worden.
Om het verbod op sterke drank in de supermarkt te omzeilen, heeft de alcoholbranche de likorettes bedacht. Dat zijn likeuren met een alcoholgehalte net beneden de 15 procent. Meestal is het alcoholgehalte ongeveer 14,5 procent, soms net op het randje van het verbod met 14,9 procent.

Breezers zijn zoete drankjes met meestal eenzelfde alcoholpercentage als bier. Zij smaken meestal naar fruit, bloemen of kindersnoep. De sterke smaakstoffen en het hoge suikergehalte maken dat de drinker nauwelijks merkt dat hij ook alcohol binnen krijgt. Door dit alles sluiten de breezers naadloos aan bij de smaak van kinderen. Maar door het drinken van breezers raakt de consument wel gewend aan het effect van alcohol op zijn lichaam en geest.

Op grond van hun alcoholgehalte (rond de 5 procent) mogen breezers in de supermarkt verkocht worden. Vanaf hun ontstaan na de tweede wereldoorlog, hebben de supermarkten nooit veel werk gemaakt van de handhaving van de leeftijdsgrens van 16 jaar voor zwak-alcoholhoudende dranken. Dat had tot gevolg dat de breezers vanaf het moment van hun lancering een doorslaand verkoopsucces werden onder de 12- tot 17-jarigen.

In 2002 bereikte de verkoop van de breezers zijn top. Daarna ging het bergafwaarts, mede door het feit dat steeds meer ouders overtuigd raakten van de onwenselijkheid van alcoholgebruik beneden de leeftijd van 16 jaar. Naast de breezers verschenen omstreeks die tijd ook sterkere zoete drankjes in de supermarkten: likorettes als Malibu en Passoa (met ca 14,5 procent alcohol).

Omstreeks 2007 werd duidelijk dat het teruglopen van de verkoop van breezers geen tijdelijke zaak was. De alcoholbranche lanceerde daarop steeds meer drankjes die in de supermarkt verkocht mogen worden, vooral likorettes. Zoet en appellerend aan de smaak van jonge consumenten. Zo kregen wij drankjes als Safari, Royalty, Apfelkorn, Dropshot en dergelijke. Wij schreven daarover reeds in 2008.

Onlangs kwam het Diageo concern met de nieuwwe likorette "Baileys Variatie". Volgens de fabrikant is het speciaal bedoeld voor vrouwen tussen de 25 en 40 jaar. Als aanbeveling schrijft men er nog bij "door verlaagd alcoholpercentage nu ook verkrijgbaar in de supermarkt. Bezoek aan de slijter is hierdoor niet meer noodzakelijk". Het is dus duidelijk de bedoeling van Diageo dat ook jongeren beneden de 18 die likorette gaan kopen. Anders had men wel een iets hoger alcoholgehalte aangehouden en de vrouwen waar men op zegt te doelen, gewoon naar de slijter laten gaan.

De slijters voelen zich gepasseerd en zijn boos. Het CBL lacht in zijn vuistje, want er wordt extra omzet voor de supermarkten binnengehaald. Het alcoholbeleid wordt lek geschoten. De jeugd is de dupe. En de overheid doet niets, want het kabinet wil zoveel mogelijk vrijheid voor ondernemend Nederland.

Dingeman Korf