Stichting ANGOB

 

AMERIKAANS WIJNONDERZOEK BLIJKT VERVALSING

De toonaangevende onderzoeker van gezondheidseffecten van wijn, dr. D.K.Das van de universiteit van Connecticut, blijkt op grote schaal gegevens te hebben vervalst. Dat meldde de universiteit 11 januari op zijn website. Das is met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld.

Das publiceerde onderzoeken die aantoonden dat het drinken van rode wijn de levensduur verlengt. De resultaten van zijn onderzoeken kregen wereldwijd veel aandacht en veel publiciteit. Het was koren op de molen van de wijnliefhebbers die hun gewoonte een wetenschappelijke basis wilden geven. Die basis is nu zwaar ondermijnd. De conclusies van Das waren gebaseerd op vervalste gegevens.

Das was hoofd van het cardiovasculaire onderzoekscentrum van de universiteit van Connecticut in het plaatsje Storrs bij Mansfield. Hij was auteur of mede-auteur van meer dan 150 wetenschappelijke artikelen in vaktijdschriften. De universiteit heeft direct de 11 tijdschriften waarin publicaties van Das zijn verschenen, van de vervalsingen op de hoogte gesteld.

Het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de publicaties van Das, werd ingesteld na een anonieme tip in 2008. Sindsdien werden alle activiteiten van de wetenschapper over een periode van zeven jaar gecontroleerd. Resultaat was een rapport van 6000 pagina's. Daarin staat dat Das zich in tenminste 145 gevallen schuldig heeft gemaakt aan het verzinnen en vervalsen van onderzoeksgegevens.

De universiteit heeft de financiering van de lopende onderzoeken van Das stopgezet. Verder is een ontslagprocedure tegen hem in werking gezet.

In kringen van onderzoekers die zich bezig houden met het verband tussen dieet en levensduur, heeft het bericht over de vervalsingen van Das veel beroering veroorzaakt. Net alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. De pers heeft zich ook niet onbetuigd gelaten. In ons land zagen wij het bericht over de vervalsingen in het AD en in diverse provinciale dagbladen.

Overzichtsartikelen over alcohol en gezondheid die mede gebaseerd waren op de publicaties van Das, zijn ook in ons land geschreven. Die zullen nu allemaal grondig herzien moeten worden. Want het gaat bij de affaire Das niet om één vervalsing, maar om een lange reeks van systematisch opgezette vervalsingen die alle op één doel gericht zijn: een positief effect van wijn demonstreren.

De affaire Das doet denken aan de affaire vorig jaar in ons land rond de hoogleraren Stapel (Tilburg) en Vonk (Nijmegen) over de effecten van het consumeren van vlees. Ook daar waren gegevens vervalst. En uit een verder verleden herinneren wij ons nog de affaire rond hoogleraar Buck (Eindhoven) die pretendeerde een nieuw, revolutionair geneesmiddel te hebben gemaakt.

Dingeman Korf