Stichting ANGOB

 

ZELFREGULERING LOST ALCOHOLPROBLEEM NIET OP

In geen enkel werelddeel wordt per inwoner zoveel alcohol gedronken als in Europa. Maatregelen voor matiging zijn te verwachten. De producenten van alcoholhoudende dranken willen zich die van het lijf houden door middel van zelfregulering. Afgelopen maand hebben zij een onderlinge overeenkomst gesloten over richtlijnen voor de marketing van drank.

De acht grootste alcoholproducenten van Europa hebben samen met de World Federation of Advertisers een overeenkomst gesloten voor een gezamenlijke standaard voor de marketing van alcoholhoudende dranken. De overeenkomst is getiteld het "Responsible Marketing Pact". De bepalingen ervan zouden met ingang van 2015 in werking moeten treden.

De doelstellingen van het pact zijn niet gericht op matiging van de alcoholconsumptie, maar slechts op regulering van de reclame. De alcoholproducenten halen dus weer dezelfde streek uit als zij in 1987 in Nederland deden. Beloven een bijdrage te leveren aan de matiging van de consumptie waardoor wetgeving daartoe op de lange baan geschoven wordt, en vervolgens alleen de reclame voor alcohol bijstellen.

Zo lezen wij als een doelstelling "Voorkomen dat minderjarigen in contact komen met alcoholreclame op sociale media". Daarnaast "Voorkomen dat alcoholmarketing en -reclame aantrekkelijk wordt voor minderjarigen". Dat laatste staat in Nederland met wat andere woorden al jaren in de Reclamecode. Desondanks kennen Nederlandse tieners de inhoud van de reclames voor de verschillende dranken opmerkelijk goed. Die bepaling is dus een slag in de lucht.

Eurocare heeft direct gewezen op de tekortkomingen van het plan van de producenten. Zo wordt de totale hoeveelheid reclame niet aan beperkingen onderworpen. Ook maakt Eurocare bezwaar tegen het feit dat de producenten dit onderling hebben geregeld, zonder inspraak van andere belanghebbenden. Zoals woordvoerder dr. Nick Sheron van de Britse artsenorganisatie Royal College of Physicians het verwoordt : "Maatregelen gericht op bescherming van de gezondheid moeten zinvol zijn en opgesteld worden in samenspraak met gezondheidsorganisaties".

Eurocare noemt het pact een verzameling van oude en bewezen niet-effectieve maatregelen. Het wijst erop dat zelfregulering al eens eerder bewezen heeft niet te werken. In 2007 gaf de Britse regering de alcoholindustrie de gelegenheid om in zelfregulering regels voor de etikettering op te stellen. De regels kwamen er, maar de industrie kwam zijn eigen beloften niet na. Slechts 15% voldeed aan de regels die de industrie zelf had opgesteld.

Eurocare komt dan ook tot de volgende conclusie : "Het mag niet aan de producenten van een riskant product worden overgelaten om te beslissen hoe, wanneer en waar een product op de markt gebracht gaat worden. Politici en ambtenaren moeten niet blindelings vertrouwen op zelfregulering, maar ter bescherming van de consument wettelijke regels uitvaardigen".