Stichting ANGOB

 

Consumentenrecht en economische belangen botsen
VERMELD AANTAL CALORIEËN OP DRANK

Momenteel wordt alcoholhoudende drank in de Europese wetgeving vrijgesteld van de normale voedingswaarde-etikettering. Dit ondanks het door de Europese Unie erkende recht van burgers op informatie over wat zij consumeren.

De eerste Europese etiketteringsregelsmet betrekking tot voedingswaarde, waren oorspronkelijk bedoeld voor alle consumptieartikelen. De lobby van de alcoholbranche bleek destijds al meer invloed op de Europese Commissie en op het Europarlement te hebben dan de gezondheidsautoriteiten. En dus kregen alcoholhoudende dranken in 2011 een uitzonderingspositie.

Volgend jaar worden nieuwe Europese regels van kracht voor de etikettering van levensmiddelen. In de voorstellen daarvoor wordt aan alcoholhoudende dranken nog steeds een uitzonderingspositie verleend. De Britse Europarlementariër Glenis Willmott heeft daar een jaar geleden al tegen geprotesteerd, en gevraagd de nieuwe regels gelijkelijk van toepassing te laten zijn op alcoholhoudende en alcoholvrije consumptieartikelen. Hij verklaarde dat er geen enkel steekhoudend argument was waarom alcohol in dit opzicht anders behandeld zou moeten worden dan andere consumptieartikelen.

Inmiddels is in Engeland door de Royal Society for Public Health (RSPH) een kleine enquête onder 2.117 volwassenen gehouden. Daarin werd onder andere gevraagd of zij wisten hoeveel calorieën in hun diverse drankjes zaten. Ongeveer 90 procent van de ondervraagden had daar geen flauw idee van. Gevraagd naar een schatting, noemden zij bijna altijd een te laag getal. Ook degenen die het wel meenden te weten, noemden in meerderheid een te laag getal. Tweederde van de ondervraagden zei het toe te juichen als het aantal calorieën ook bij alcoholhoudende dranken op de verpakking of de etiketten vermeld zou worden.

Shirley Cramer, voorzitster van de RSPH, noemde de vrijstelling van de informatieplicht voor alcohol in een interview voor de BBC zeer verontrustend. Het publiek wordt straks uitgebreid geïnformeerd over calorieën, vitaminen en mineralen in vruchtensappen, frisdranken en mineraalwaters, maar niet over die in alcoholhoudende dranken. Zij noemde dit onaanvaardbaar. Hierdoor kan de consument tot verkeerde keuzes worden gebracht.

Zij is van mening dat informatie over de voedingswaarde van alcoholhoudende drank vermeld dient te worden op de etiketten. Volgens haar zal dit een forse bijdrage leveren aan de strijd tegen overgewicht (volksziekte nummer één) en tegelijkertijd het alcoholgebruik verminderen. Zij heeft een beroep gedaan op het Europarlement om niet toe te geven aan de druk van de alcohollobby, en te kiezen voor gezondheid boven commercie. In het uiterste geval zou Engeland dit voor het eigen grondgebied moeten invoeren.