Stichting ANGOB

 

Europees Hof van Justitie sanctioneert lek in regelgeving

Volgens een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie, mag Zweden zijn inwoners niet verbieden om zich alcoholhoudende dranken vanuit het buitenland te laten toezenden. Die uitspraak is strijdig met een eerdere uitspraak van het EU Hof. Hij beperkt bovendien de vrijheid van de lidstaten om een eigen gezondheidsbeleid en een eigen accijnsbeleid te voeren.

Ooit is in Europees verband bepaald dat burgers bij terugkeer uit het buitenland, alcoholhoudende dranken voor eigen gebruik tot een bepaald maximum accijnsvrij mogen invoeren. Dat was bedoeld om een paar flessen voor persoonlijk gebruik buiten de rompslomp van het betalen van invoerrechten en/of accijnzen te houden. Een dergelijke rompslomp zou meer kosten dan hij opleverde.

Het werd niet letterlijk in het verdrag vastgelegd, maar was wel de bedoeling dat het zou gaan om de persoonlijke invoer. Een klein half jaar geleden oordeelde het Hof nog in overeenstemming met die bedoeling in de zaak van de Nederlander Joustra. Die had voor zijn "wijnclub" maar liefst 2400 flessen Bourgogne in Frankrijk besteld. De Nederlandse douane eiste accijns over die hoeveelheid, Joustra ging in beroep bij het Europese hof, en dat stelde Nederland in het gelijk. De vrijstelling mocht uitsluitend het persoonlijke (individuele) gebruik omvatten, en gold alleen bij het persoonlijk over de grens meenemen. Wij besteedden aandacht aan die zaak in het vorige nummer van dit blad.

De nieuwe uitspraak van het Hof maakt de invoer door particulieren oncontroleerbaar, zowel wat betreft de hoeveelheid als wat betreft de vraag waar het product blijft. De ontvangers van de per post of bodedienst ontvangen pakketten kunnen er simpelweg een handeltje mee opzetten. Ontduiking van de accijnsheffing dus.
Landen die om redenen van volksgezondheid een restrictief beleid met betrekking tot de verkrijgbaarheid van alcohol voeren, zien hun beleid door de uitspraak van het Hof ondermijnd worden. Iedereen kan vanuit zijn luie stoel invoeren, en aan iedereen zijn waar slijten.

De alcoholbranche heeft met een beroep op de vrijheid van handel, zijn commerciële belang weer eens doen zegevieren over de belangen van volksgezondheid en accijnsbeleid. Het gat in de regelgeving dat zulks mogelijk maakt, dient zo spoedig mogelijk gedicht te worden. Het Europese parlement dient schriftelijk in de regelgeving te laten vastleggen dat invoer voor persoonlijk gebruik inhoudt de goederen daadwerkelijk persoonlijk over de grens transporteren.

Dingeman Korf