Stichting ANGOB

 

AGRESSIE BIJ WEIGEREN VERKOOP DRANK AAN JEUGD
Supermarkten worden in toenemende mate geconfronteerd met agressief gedrag van jongeren aan wie alcohol wordt geweigerd. Het probleem speelt vooral in de achterstandswijken van de grote steden.

Sinds de invoering van de wijzigingen van de Drank- en Horecawet in november 2000, zijn de regels voor de verkoop van alcohol aan jongeren aangescherpt. Sinds januari jongstleden is bovendien de druk op de supermarkten om zich aan de regels te houden vergroot. Het aantal controles door inspecteurs van de Keuringsdienst van Waren (KvW) is namelijk sterk opgevoerd.

Supermarkten moeten weigeren alcoholhoudende dranken te verkopen aan jongeren die zich niet kunnen of willen legitimeren. In de praktijk blijkt dat ondernemers wel aan het beleid mee willen werken, maar dat niet altijd kunnen. Zo blijken caissières die zich aan de regels houden, in toenemende mate geconfronteerd te worden met agressie.

Woordvoerder Van der Geest van de branche-organisatie met 2300 aangesloten supermarkten, geeft aan dat de naleving moeilijk is. "Er zitten vaak jonge caissières achter de kassa. De jeugd is daar soms behoorlijk agressief tegen en dreigt met grof geweld, vooral in de achterstandswijken in de grote steden. Maar we staan vierkant achter de handhaving. Dat is ook in ons belang, we staan niet te wachten op nog scherpere wetgeving".

Volgens woordvoerder Hendriks van de KvW, zijn sinds begin januari het aantal controles vergroot werd, al verschillende ondernemers geverbaliseerd, zowel uit de horeca als uit de levensmiddelenbranche. Door de wachttijden bij het voor de rechter brengen van die zaken, heeft de rechter de gehanteerde inspectiemethoden nog niet kunnen toetsen. Daardoor zijn er ook nog geen veroordelingen uitgesproken.

Hendriks denkt dat er zeker veroordelingen uitgesproken zullen worden. "Het openbaar ministerie, dat de zaken aanhangig moet maken, is overtuigd van het feit dat onze processen-verbaal bij de rechter tot strafoplegging zullen leiden".

Het laatste zal de problemen waar de caissières mee geconfronteerd worden, overigens niet wegnemen.