Stichting ANGOB

 

Nederland bij de koplopers dagelijks drinken

Een halve eeuw geleden dronk de gemiddelde Nederlander slechts een kwart van de hoeveelheid alcohol die hij in 2006 dronk. Destijds had ons land de reputatie op alcoholgebied uiterst matig te zijn. Dat is allang niet meer zo. Belanghebbenden bij een ongestoorde alcoholverkoop proberen die illusie echter in stand te houden.

Op de lijst van circa vijftig landen waarvoor redelijk betrouwbare statistieken over het alcoholgebruik voorhanden zijn, stond Nederland een halve eeuw geleden in de buurt van plaats 35. De laatste jaren heeft Nederland gestaan op de plaatsen 16 en 15. Het alcoholgebruik is in ons land tot 1985 aanzienlijk sneller gestegen dan in de meeste andere landen.

Op een andere ranglijst, die naar percentage van de bevolking dat dagelijks drinkt, staat Nederland zelfs samen met Frankrijk op een gedeelde vierde plaats. In ons land drinkt 18 procent van de bevolking dagelijks alcohol. Koploper is hier Portugal, gevolgd door Italië, daarna komt Spanje en vervolgens Frankrijk en Nederland samen. Onderaan de lijst vinden wij Polen en Zweden, waar dagelijks alcoholgebruik bij slechts 1 procent van de bevolking voorkomt. Ook in Finland en merkwaardigerwijs Ierland is dagelijks gebruik zeldzaam (2% van de bevolking). Het Europees gemiddelde ligt bij 13%. Nederland zit met zijn 18% dus flink boven het gemiddelde.

Als de Ieren echter eenmaal gaan drinken, dan doen velen van hen dat meteen fors. Maar liefst 34 procent van hen drinkt dan meer dan 4 glazen op één avond. Na de Ieren komen achtereenvolgens de Finnen, de Engelsen en de Denen. Helemaal onderaan deze lijst vinden wij Italië, samen met Griekenland. Daar drinkt slechts 2 procent van de bevolking meer dan 4 glazen op één avond. In Portugal ligt het iets hoger dan in Italië, namelijk bij 4%. Nederland neemt met 12% een middenpositie in, tamelijk dicht bij het Europees gemiddelde van 10%.

In het algemeen is het dus zo dat waar alcoholgebruik dagelijkse routine is, het gebruik beperkt blijft tot één of twee glaasjes per keer. Wanneer slechts eenmaal in de week gedronken wordt, wordt er die ene keer meteen flink doorgedronken. In Ierland drinkt 41% van de bevolking eenmaal in de week, in Finland 31%. In Nederland is dat 22%, in Portugal 15%.

Het alcoholgebruik in Nederland is riskanter dan het Europees gemiddelde. Het percentage dagelijkse drinkers ligt bij ons bijna anderhalf keer zo hoog als het Europees gemiddelde, terwijl het percentage drinkers dat meer dan 4 glazen per keer consumeert twintig procent hoger ligt dan het gemiddelde. Op twee min of meer tegenovergestelde gebieden het gemiddelde overtreffen, is vragen om moeilijkheden.