Stichting ANGOB

 

JENEVERBRANCHE SPANT VOORAANSTAANDE POLITICI VOOR ZIJN KARRETJE

Afgelopen voorjaar is ex-minister en vooraanstaand PvdA-lid Ronald Plasterk als commandeur toegetreden tot de Orde van het Genevergenootschap. Vooraanstaand CDA-lid en campagne adviseur Jack de Vries werd ambassadeur van dat genootschap. Ons inziens een slechte zaak in een tijd waarin alcoholproblemen de pan uit rijzen.

Het Genevergenootschap is een club van mensen uit de top van bedrijfsleven (met name gedistilleerdbranche), politiek en entertainment. De ambassadeurs en commandeurs zijn mensen waarvan bekend is dat zij "de kunst van het genieten verstaan". Het genootschap stelt zich ten doel het Nederlands gedistilleerd op positieve wijze onder de aandacht te brengen.

Het begrip "genieten" wordt door het genootschap blijkbaar vernauwd tot "genieten van (sterk) alcoholhoudende drank". Wij hebben nog nooit gehoord dat het genootschap iemand in zijn midden opnam waarvan bekend is dat hij intens kan genieten van het gezang van vogels bij zonsopgang, of van een stuk muziek. Genieten wordt ingeperkt tot consumptief genieten. Voor de volksgezondheid een slechte zaak.

De doelstelling: "Nederlands gedistilleerd op positieve wijze onder de aandacht brengen" betekent in gewone taal "reclame maken voor Nederlandse sterke drank". Iets wat ons inziens ongewenst is in de huidige tijd, waarin de samenleving geconfronteerd wordt met grote alcoholproblemen (met name voor gezondheidszorg en justitie).

Dat het in deze zaak vooraanstaande en nog steeds actieve politici betreft, maakt de zaak dubbel kwalijk (overigens is ex-minister Johan Remkes al vele jaren lid van het genootschap). Van publieke personen mag ons inziens verwacht worden dat zij het goede voorbeeld geven. Met name ten aanzien van aanvechtbare zaken.

Genoemde politici zouden wat dit betreft een voorbeeld kunnen nemen aan burgemeester Smit van de gemeente Oldambt. Die heeft bezwaar aangetekend tegen het glas Beerenburg bij de opening van de jaarmarkt/kermis in Winschoten.
In het Dagblad van het Noorden wordt hij als volgt geciteerd : "Ik vind dat mensen met een publieke taak, zoals wethouders, raadsleden en burgemeesters een voorbeeldfunctie hebben, gelet op de problemen die er zeer zeker in onze gemeente zijn met alcohol. De samenleving vindt dat ook : nog steeds is een bericht over een publiek bestuurder met drank op in de auto voorpaginanieuws. Er wordt dus op gelet ! Daarom vind ik ook de borrel op de kermis getuigen van een zeer slecht voorbeeld".

Hulde voor de burgemeester van Oldambt! Hij laat zich niet meeslepen door de heersende alcoholcultuur, maar blijft onafhankelijk denken en komt voor zijn mening uit. Daar kunnen de heren (alleen heren, geen emancipatie dus) van het genevergenootschap een voorbeeld aan nemen. Overigens ook de plaatselijke fractieleiders van Groen Links en de PvdA in de gemeenteraad van burgemeester Smit. Die heren stonden op de foto in het DvhN met een Beerenburg in de hand.

Dingeman Korf