Stichting ANGOB

 

Zoekgeraakte liters toch opgedronken?
MENSEN DRINKEN VEEL MEER DAN ZE ZEGGEN

Bij veel onderzoek naar de samenhang tussen drinkgewoonten en het optreden van bepaalde ziekten, wordt uitgegaan van wat de proefpersonen zeggen te drinken. De vraag rijst dan altijd of de proefpersonen wel precies weten hoeveel zij drinken. Een onderzoek daarnaar is onlangs gepubliceerd door een team onder leiding van onderzoeker dr. M.A. Bellis van Cardiff University.

Enquêtes naar alcoholgebruik leveren in Engeland gemiddeld slechts 60% op van de in werkelijkheid verkochte hoeveelheid alcohol. Uit veel andere landen worden soortgelijke getallen gemeld. Weten de respondenten echt zo slecht hoeveel zij drinken, of proberen zij een matiger indruk te maken?
Onderzoeker dr. M.A. Bellis en medewerkers van Cardiff University, hebben onderzoek gedaan om hierover duidelijkheid te krijgen. Zij hielden een telefonische enquête waarbij zij duidelijk onderscheid maakten tussen alledaags, routinematig alcoholgebruik en afwijkend gebruik op speciale dagen of bij speciale gelegenheden. Zo verkregen zij gegevens van 6.085 respondenten.

De aldus berekende totale alcoholconsumptie kwam een heel stuk hoger uit dan die gebleken was uit simpelweg vragen "hoeveel drinkt u per week". Maar liefst 120 miljoen glazen per week kwamen hierdoor tevoorschijn. Het verschil was het grootst in de leeftijdsgroep van 25 tot en met 34 jaar. Hier brachten de "speciale gelegenheden" een extra consumptie van 18 glazen per week aan het licht. Opvallend was het feit dat tal van respondenten die gewoonlijk nauwelijks of helemaal niet dronken, bij die speciale gelegenheden wel (matig) bleken te drinken.
Ook doorrekenen van de nieuwe gegevvens uit de indringender enquête, leverde nog niet het totale verkochte volume alcohol op. Het gat was hiermee slechts voor 42 procent verklaard. De onderzoekers concluderen dat er nog meer onderzoek gedaan moet worden. Schatten deelnemers aan dergelijke enquêtes hun gebruik systematisch toch wat te laag in? Of zijn er bij die "speciale gelegenheden" relatief veel waarbij het aantal glazen zo hoog was dat men de tel kwijtraakte?

Voorlopig is de verkochte hoeveelheid alcohol een betere maat voor de geconsumeerde hoeveelheid dan de opgave van de gebruikers zelf. Er zal wel wat naar het buitenland "weglekken", maar daar staat tegenover dat er ook wel wat uit het buitenland wordt meegebracht. Zo blijft de opgave van de verkochte hoeveelheid toch de beste maat.