Stichting ANGOB

 

SUPERMARKTONDERNEMER DAAGT ALBERT HEIJN VOOR DE RECHTER OM LEEFTIJDSCONTROLE

Bij de laatste wijziging van de Drank- en Horecawet zijn onder andere de straffen voor het verstrekken van alcohol aan minderjarigen flink aangescherpt. Een ondernemer heeft er dus belang bij dat hij de leeftijd van jonge klanten goed kan controleren. Een franchisenemer van Albert Heijn voelt zich door het moederbedrijf belemmerd bij die controletaak.

Al een jaar of vijftig wordt er geklaagd over de slechte naleving van de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol. En al even lang worden er systemen bedacht om ontduiking van de leeftijdsgrens tegen te gaan. Diverse winkelketens, maar ook het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelen) hebben systemen bedacht. Bijna al die systemen vertonen één groot manco : zij zijn afhankelijk van de medewerking van de caissiére. Die beslist of de koper zich moet legitimeren. Zij heeft dus ook de mogelijkheid om vrienden ongecontroleerd door te laten. En daarmee wordt zij kwetsbaar voor intimidatie.
Er is in Nederland echter al enkele jaren een systeem op de markt dat de controle niet door de caissiére laat uitvoeren, maar door onafhankelijke derden in een controlekamer op afstand. De controle wordt daarmee anoniem gemaakt. Vriendjespolitiek en intimidatie worden daardoor uitgesloten. Dat is het systeem van Ageviewers.

Het werkt als volgt. Zodra de kassa alcoholhoudende drank scant, stopt de afhandeling van de koop. Er verschijnt op een schermpje de vraag of de koper akkoord gaat met inschakeling van het systeem Ageviewers. Gaat de koper akkoord, dan bekijkt een leeftijdsexpert bij de controlekamer in Breda het beeld van de klant. Is de klant onmiskenbaar boven de leeftijdsgrens, dan wordt de kassa vrijgegeven en kan de transactie doorgaan.
Lijkt de koper te jong, of heeft de leeftijdsexpert twijfels, dan wordt de koper gevraagd zijn identificatiebewijs te tonen voor de camera. Blijkt dat in orde te zijn, dan gaat de koop alsnog door. Zoniet, dan krijgt de koper geen drank. De effectiviteit van het systeem ligt boven de 95 procent.

Het systeem van Ageviewers is al in gebruik bij diverse slijters en bij enkele onafhankelijke supermarkten. De grote ketens van supermarkten echter, weigeren vooralsnog om het systeem in te voeren of aan te bevelen aan hun franchisenemers. Dat is AH-franchisenemer Pollemans uit Etten-Leur in het verkeerde keelgat geschoten. Hij vindt dat Albert Heijn het hem onmogelijk maakt om zijn wettelijke verplichting van handhaven van de leeftijdsgrens, effectief na te komen.

Pollemans heeft Albert Heijn voor de rechter gedaagd, en eist dat AH hem in staat stelt het controlesysteem van Ageviewers in te voeren. Medewerking van het moederconcern is onontbeerlijk, omdat er een koppeling moet worden gemaakt tussen de winkelkassa en de controlekamer in Breda. Voor die koppeling heeft AH tot nu toe toestemming geweigerd.
Volgens de supermarkten is het systeem van Ageviewers klantonvriendelijk en duur. Maar de Koninklijke Slijters Unie beveelt het systeem juist aan bij haar leden. Het is neutraal en bijzonder effectief. Handmatig controleren van ID-kaarten is sterker klantonvriendelijk.

De advocaat van Pollemans heeft inmiddels van franchisenemers van Jumbo en Spar vernomen dat ook zij door een boycot van Ageviewers door het moederconcern worden getroffen. Verder heeft tot nu toe niet één supermarkt van een bij het CBL aangesloten keten Ageviewers geïnstalleerd. Het heeft er alle schijn van dat de boycot van Ageviewers door het CBL is georganiseerd. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) onderzoekt momenteel of sprake is van kartelvorming om Ageviewers buiten de deur te houden.