Stichting ANGOB

 

STEVIGE BOETES VOOR PRIJSAFSPRAKEN BIERBROUWERS
De Europese Commissie heeft twee Belgische bierconcerns elk een boete van honderd miljoen gulden opgelegd. Drie kleinere Luxemburgse brouwers kregen geringere boetes. Zij allen hadden onderling illegale prijsafspraken gemaakt en de afzetmarkt verdeeld. De EC zegt dat dit een eerste stap is op weg naar een grote “schoonmaak” in de biersector.

De Belgische concerns Interbrew (van de merken Stella en Dommelsch) en Alken-Maes (van de merken Maes en Jupiler), plus de veel kleinere Luxemburgse brouwerijen Bofferding, Battin en Wiltz, zijn de eerste veroordeelden. Maar ook de Nederlandse concerns Heineken, Grolsch en Bavaria worden verdacht van concurrentievervalsing. Evenals bedrijven in Frankrijk, Italië, Denemarken en Portugal. Europese ambtenaren ordenen momenteel het bewijsmateriaal dat zij vorig jaar in handen kregen tijdens invallen bij de brouwers.

Interbrew en Alken-Maes hebben zich volgens de EC tussen 1993 en 1998 schuldig gemaakt aan concurrentievervalsing. Zij verdeelden onderling de markt, en beloofden elkaar af te zullen zien van een prijzenslag. De afnemers betaalden daardoor meer voor een minder gevarieerd aanbod.

Eurocommissaris Monti, verantwoordelijk voor mededingingszaken, tilt er zwaar aan dat topmensen van Interbrew en Alken-Maes zelf nauw betrokken waren bij de illegale afspraken. Directeuren kwamen regelmatig bijeen om toe te zien op de naleving van de geheime accoorden.

De commissaris ziet de harde aanpak van de Belgische brouwers als een eerste aanzet om alle kartels in de biersector te verbieden. Als bewezen kan worden dat ook in de andere Europese landen strikte afspraken over prijzen en afzetmarkten gemaakt zijn tussen de bierconcerns, zullen nog vele tientallen miljoenen guldens naar de kas van de Europese Unie vloeien. Daardoor behoeven de lidstaten minder bij te dragen aan de EU-uitgaven.

Of meer concurrentie tussen bierbrouwers uiteindelijk goed zal zijn voor de consument, menen wij te mogen betwijfelen. Eerder is het omgekeerde het geval. Als een lagere prijs leidt tot een toename van de consumptie, ondervinden volksgezondheid en openbare orde er nadeel van.

Wij willen de regering er daarom bij voorbaat toe oproepen om een eventuele prijsverlaging ongedaan te maken door een accijnsverhoging. Het feit dat de overheid een alcoholmatigingsbeleid voert, is voldoende argument om geen prijsverlaging te accepteren. Stuntverkopen en dumpprijzen zijn per slot van rekening ook niet toegestaan.