Stichting ANGOB

 

CAFÉ-CONTRACTEN VAN HEINEKEN NU TOEGESTAAN
De nieuwe biercontracten die Heineken afsluit met café's en andere horecagelegenheden, zijn niet in strijd met het kartelverbod. Dat heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bepaald. De nieuwe contracten regelen de financiële steun door de brouwerij aan café's die alleen bier van Heineken tappen.

Bijna vier jaar geleden besloot de Europese Commissie maatregelen te nemen tegen de zogenaamde "verticale bindingen", de exclusiviteitscontracten tussen producenten en verkopers in één sector. Bij de producten benzine, bier en parfum, werd de vrije concurrentie volgens de EC teveel belemmerd door die verticale bindingen. De EC wilde ze daarom volledig verbieden. Dit naar het voorbeeld van Engeland, waar de brouwerijen al eerder, op last van de regering hun "pubs" hadden moeten verkopen.

Onder zware druk van de grote brouwerijen, kwam de EC begin 2000 met een sterk afgezwakt compromis. Exclusieve afnamecontracten zouden een maximale loopduur van 5 jaar mogen hebben. Voor brouwers met een marktaandeel boven 30 procent, zou bovendien de goedkeuring van de nationale mededingingsautoriteit nodig zijn.

In Nederland was de gebruikelijke looptijd voor een exclusiviteitscontract 10 jaar. De verlengings- en opzeggingsvoorwaarden maakten het ook na die tien jaar vaak heel moeilijk voor caféhouders om van biermerk te veranderen.

De nieuwe contracten van Heineken voldoen aan de eis van de EC betreffende de maximale looptijd van 5 jaar. Tevens voldoen zij aan de algemene voorwaarden van de NMa.