Stichting ANGOB

 

WARME DAGEN STUWDEN OMZET BIER EN FRISDRANK OMHOOG
De tropische en bijna-tropische dagen van afgelopen zomer, hebben de omzet van zowel bier als frisdrank en mineraalwater fors omhoog gestuwd. Ook karnemelk werd opvallend veel verkocht tijdens de hitte.

Gedurende de warme dagen van eind juli en van midden augustus, verkochten de supermarkten volgens het CBL ongeveer vier keer meer bier, fris, mineraalwater en karnemelk dan op minder warme dagen. "Fris en koel" ging met kratten tegelijk de supermarkten uit. Bij de distributiecentra werden overuren gemaakt om alles aan de winkels in het land te kunnen leveren.  

Koffie wordt bij warm weer minder gedronken. Bron- en mineraalwater echter veel meer. Het lijkt er dus op dat een deel van de koffie puur als dorstlesser gedronken wordt. Bij warm weer grijpt men dan gemakkelijk naar een koele drank ter vervanging.  

Zo meldden zowel Albert Heijn als Laurus (Edah, Konmar) dat op 30 en 31 juli de verkoop van bronwater bina driemaal, resp. ruim tweemaal zo hoog lag als een week eerder.

Bijzonder populair waren de halve literflesjes Spa blauw. Die zijn gemakkelijker mee te nemen dan de grote flessen, en genieten toenemende populariteit. Over de eerste zeven maanden van dit jaar lag de omzet daarvan driemaal zo hoog als in 2001.

De omzet aan bron- en mineraalwaters is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Vorig jaar werd er in augustus bijvoorbeeld 29,5 miljoen liter verkocht, en in november "slechts" 19,2 miljoen liter. Een duidelijk bewijs dat met name bronwaters vooral als pure dorstlesser geconsumeerd worden. Mineraalwaters worden voor een deel ook geconsumeerd om de mineralen die zij bevatten. Bronwaters verschillen qua samenstelling weinig van kraanwater. Voor je gezondheid behoef je ze niet te drinken, hooguit voor de smaak.

Volgens de omzetgegevens hebben consumenten steeds meer geld over voor water met een andere smaak dan die van hun waterleidingbedrijf, of voor het gemak van het "verpakte water". De consumptie aan bron- en mineraalwaters ligt momenteel bijna viermaal zo hoog als twintig jaar geleden.

Wat verrassend was de sterke toename van de verkoop van karnemelk tijdens de warme dagen. Veel consumenten hebben blijkbaar ontdekt dat karnemelk de dorst beter lest dan bier of frisdrank. De laatste twee nemen het dorstgevoel slechts zeer tijdelijk weg, en dan nog alleen als zij koel gedronken worden. Karnemelk is in dat opzicht veel effectiever, en vergelijkbaar met ongezoete vruchtensappen.

Het sterkste dorstlessen effect hebben bron- en mineraalwaters, en thee zonder suiker. De omzet aan ijsthee ("ice-tea") lag dan ook tijdens de warme dagen, eveneens ver boven het gemiddelde.