Stichting ANGOB

 

MEER THEE, MINDER KOFFIE GEDRONKEN
Vorig jaar is de consumptie van koffie in ons land licht gedaald. In 2001 dronk de gemiddelde Nederlander per dag 3,3 kopjes koffie. Een jaar eerder was dat 3,4 kopjes. Die daling werd meer dan gecompenseerd door een stijging bij de theeconsumptie, van 2,1 kopjes per dag naar 2,3 kopjes. Voor de volksgezondheid een goede zaak, want zoals wij in het septembernummer van dit blad meldden, heeft het regelmatig drinken van thee een remmend effect op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. 

Koffie blijft nog steeds verreweg de meest gedronken drank in ons land. Per inwoner werd vorig jaar ongeveer 146 liter geconsumeerd. Thee komt op de tweede plaats, met ongeveer 105 liter per jaar. Frisdrank staat inmiddels op een onbe- dreigde derde plaats, met ongeveer 90 liter. De bier- consumptie daalde in 2001 tot 80,5 liter per inwoner. In 2000 was dat nog 82,2 liter. Helaas werd die daling ongedaan gemaakt door een stijging van de consumptie van wijn (van 18,8 naar 18,9 liter) en van mixdrinks. Deze laatste worden echter voor het grootste deel gedronken door personen beneden de leeftijd van 35 jaar, zodat het verbruik per Nederlander laag lijkt.