Stichting ANGOB

 

NIEUW RAPPORT: ACCIJNZEN WEL DEGELIJK EFFECTIEF VOOR ALCOHOLMATIGING

Een nieuwe studie naar het effect van de alcoholaccijns, wijst ondubbelzinnig uit dat de accijnsheffing een effectief middel is om de alcoholconsumptie af te remmen. De studie is verricht door een werkgroep van het College of Medicine van de universiteit van Florida.

De werkgroep onderzocht voor zijn studie 112 verschillende publicaties van de afgelopen 30 jaar die de toets der kritiek konden doorstaan. Opdrachtgever voor het onderzoek was de Robert Wood Johnson Foundation. Het onderzoek stond onder leiding van prof. A.C. Wagenaar van de universiteit van Florida.

Een met behulp van een computerprogramma uitgevoerde statistische analyse ("meta-analyse") liet een duidelijke correlatie zien tussen de prijs van drank en de hoeveelheid van die drank die eer gedronken werd. Die correlatie bleek zowel op te gaan voor lichte als voor zware drinkers, zowel voor jonge drinkers als voor drinkers van middelbare leeftijd. De studie is gepubliceerd in het februarinummer van het blad Addiction.

Verhoging van de accijns op alcoholhoudende drank, is dus een effectief middel ter verbetering van de volksgezondheid over de hele linie. Zowel de lichte drinkers als de zware drinkers ondervinden een positief effect van een prijsverhoging van drank. Iemand met een lichte leververvetting of licht overgewicht, raakt zijn "kwaal" misschien wel helemaal kwijt. En drinkers met zwaardere vormen van alcoholische kwalen, ondervinden in ieder geval een verlichting van hun kwaal. Verbetering van de volksgezondheid over een breed publiek.

Prijsverhoging van drank bleek verder niet alleen de consumptie per individuele drinker te verminderen, maar ook het percentage drinkers onder de totale bevolking. Ook wat dit betreft dus winst voor de volksgezondheid.

Het veelgehoorde argument dat prijsverhoging van drank vooral effect zou hebben op matige drinkers, die toch al geen problemen ondervinden, is door deze nieuwe studie definitief naar fabeltjesland verwezen. Nu moeten de regeringen van de Westeuropese landen het rapport nog tot zich laten doordringen, en besluiten tot een gecoördineerde accijnsverhoging voor alcoholhoudende dranken.

Dingeman Korf