Stichting ANGOB

 

Kosten van alcohol voor samenleving groter dan die van tabak
ALCOHOL KOST SAMENLEVING 2,6 MILJARD

Accountantsfirma PriceWaterhouseCoopers (PWC) heeft de kosten voor de samenleving van alcohol en tabak berekend. Bij beide was de balans zwaar negatief. Enkele jaren geleden berekende KPMG ook al eens dat alcohol de samenleving meer kost dan hij oplevert.

Het huidige hoge alcoholgebruik in ons land, kost de samenleving meer dan twee miljard euro. Die kosten zijn gespreid over bijna alle sectoren van de samenleving. Zo wordt alleen al 144 miljoen euro per jaar via politie en justitie uitgegeven als gevolg van alcoholgerelateerde misdaad en ongelukken. De ongelukken veroorzaken ook vele miljoenen aan kosten voor wegbeheerders en verzekeringsmaatschappijen voor herstel en vervanging.

Daarnaast zijn bijvoorbeeld de zorgkosten voor forse drinkers op jaarbasis gemiddeld 10 procent hoger dan voor matige drinkers en niet-drinkers. Ook hebben forse drinkers op hun werk een lagere productiviteit. Ons land telt ongeveer 1,3 miljoen inwoners die tot de forse drinkers gerekend moeten worden, en bijna vier miljoen rokers.

Alles bij elkaar kost volgens PWC alcohol de samenleving gemiddeld 2,6 miljard euro per jaar, en tabak 2,4 miljard.

PWC heeft ook berekend wat het financieel effect (opbrengst minus kosten) van een aantal preventiemaatregelen zou kunnen zijn. Daartoe heeft men een interventiepakket gekozen bestaande uit een verbod op adverteren, het beperken van de toegang tot alcohol voor jongeren, het voeren van een actief beleid in de zorg richting alcoholisten en het verhogen van de accijnzen. Afhankelijk van de zwaarte van de maatregelen, zijn verschillende scenario's doorgerekend. Een lichte inzet van de maatregelen leverde in het meest pessimistische scenario nog een rendement van 60 procent.

Een zwaardere inzet, waarbij de alcoholaccijns met een kwart werd verhoogd, leverde in het meest optimistische scenario een rendement van maar liefst 280 procent. De bewering dat het alcoholmatigingsbeleid alleen maar geld kost, is hiermee naar de prullenmand verwezen. De overheid moet alleen overstappen van voorlichtingscampagnes naar concrete maatregelen.