Stichting ANGOB

 

ALCOHOL RISICO VOOR DUURZAAMHEID SAMENLEVING

Volgens het World Economic Forum vormen chronische ziekten een belangrijk risico voor de duurzaamheid van de samenleving. Het Duitse Centrum voor Verslavingszaken heeft verband gelegd tussen dit onderzoek en een eerder WHO-onderzoek naar de ziekte en sterfte aan alcoholziekten in vergelijking met die aan andere chronische ziekten. Alcohol kwam daarbij op de derde plaats.

Het in Genève gevestigde World Economic Forum heeft vorig jaar de resultaten gepubliceerd van een studie naar de risico's voor de stabiliteit (en daarmee voor de duurzaamheid) van de samenleving. Die risico's werden in vijf groepen ingedeeld : economische risico's, politieke risico's, natuurrampen, maatschappelijke risico's en technologische risico's.

De vier grootste risico's waren zoals verwacht kon worden economische risico's zoals voedsel- en energieprijzen. Op een gedeelde vijfde plaats kwamen een fiscale crisis en chronische ziekten. De helft van de sterfte en invaliditeit door chronische ziekten betreft mensen in hun werkzame leven. Dat heeft grote sociale en economische gevolgen.

Een rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie uit 2009 had reeds geconcludeerd dat alcohol qua effect wereldwijd de derde risicofactor was voor invaliditeit en voortijdige sterfte. Op de eerste plaats kwam sterfte en ondervoeding tijdens de kinderjaren. Op de tweede plaats onveilige en/of problematische sex (HIV/AIDS, miskramen, kraambedsterfte). En dan op de derde plaats alcohol. Waarbij het opvallend was dat alcohol in de welvarende landen op de tweede plaats kwam, in de onderontwikkelde landen op de achtste plaats, en in de groep daar tussenin op de eerste plaats. In diverse Zuidamerikaanse en Oosteuropese landen is alcohol de belangrijkste oorzaak van invaliditeit en voortijdige sterfte !

Een Australisch rapport uit 2009 over het risico van voortijdige sterfte door alcohol laat zien dat het risico sterk toeneemt bij toenemende consumptie. Bij een consumptie tot maximaal anderhalf glas per dag is er sprake van een geringe verhoging van het risico (ca 1,2 x). Bij 3 glazen per dag is het risico bijna verdrievoudigd. Bij 4,5 glas per dag ruim vervijfvoudigd en bij 6 glazen per dag bijna vertwaalfvoudigd !

Het Duitse Centrum voor Verslavingszaken vat één en ander samen tot de volgende conclusies en aanbevelingen:

  • Chronische ziekten hebben grote invloed op de duurzaamheid en toekomstige ontwikkeling van de wereld,
  • Wereldwijd is alcohol één van de belangrijkste risicofactoren voor chronische ziekten, verminderde productiviteit en voortijdige sterfte,
  • De risico's nemen voor zowel mannen als vrouwen toe vanaf het nulniveau en de toename verloopt sneller voor ieder volgend dagelijks genoten glas,
  • Voor het beleid betekent dit dat streven naar duurzaamheid mede terugdringen van chronische ziekten inhoudt, en dat terugdringen van chronische ziekten terugdringen van de alcoholconsumptie inhoudt.

Dingeman Korf