Stichting ANGOB

 

Economie

Alcohol kost samenleving ongeveer 2,5 miljard euro (november 2016)
Alcoholgebruik kost de Nederlandse samenleving jaarlijks netto tussen de 2,3 en 2,9 miljard euro. Aldus een recente berekening door het RIVM. De balans is dus nog net even negatief als in 2010. Het matigingsbeleid van VWS heeft dus al die jaren geen zoden aan de dijk gezet.
 » lees verder »

Heineken in Afrika bepaald geen weldoener (juli 2015)
Heineken presenteert zichzelf graag als brenger van ontwikkelingshulp in Afrika. Veel politici geloven dat verhaal. Onderzoeksjournalist O. van Beemen schetst in zijn boek ”Heineken in Afrika” echter een tegenovergesteld beeld.
 » lees verder »

Wijnsector wil geen calorieën op het etiket (mei 2015)
Etiketten van voedingsmiddelen moeten de consument duidelijk en volledig informeren over wat hij eet of drinkt. Alcoholhoudende dranken zijn tot nu toe van die verplichting vrijgesteld. De wijnboeren verzetten zich met hand en tand tegen de voorgestelde beëindiging van die vrijstelling.
 » lees verder »

Supermarktondernemer daagt Albert Heijn voor de rechter om leeftijdscontrole (september 2014)
De verzwaarde straffen voor de verstrekkers van alcohol aan minderjarigen, maken dat ondernemers belang hebben bij een effectieve leeftijdscontrole. Een franchisenemer van Albert Heijn vindt dat het moederbedrijf hem belemmert in die controletaak door een verbod op het gebruik van het systeem Ageviewers.
 » lees verder »

Ongeldige argumenten tegen accijnsverhoging (november 2013)
De alcoholbranche probeert uit alle macht verhoging van de accijns te voorkomen. De meeste argumenten die zij aanvoert deugen echter niet.
 » lees verder »

Alcoholprijzen Europa lopen enorm uiteen (juli 2013)
Van oudsher liggen de prijzen van alcoholhoudende dranken in Spanje, Portugal en Frankrijk beneden het niveau van Noordwest Europa. Nog goedkoper is drank in Bulgarije en Roemenië. De grote touroperators organiseren reeds jongerenreizen naar de strandbestemmingen in die landen.
 » lees verder »

Minimumprijs per eenheid alcohol (mei 2013)
De alcoholbranche heeft de afgelopen dertig jaar een periode van ongekende bloei meegemaakt. De problemen daarvan hebben een ongekende omvang bereikt. Nu zal de branche een stapje terug moeten doen.
 » lees verder »

Alcoholbranche moet inleveren (mei 2012)
De alcoholbranche heeft de afgelopen dertig jaar een periode van ongekende bloei meegemaakt. De problemen daarvan hebben een ongekende omvang bereikt. Nu zal de branche een stapje terug moeten doen.
 » lees verder »

Niet smaak maar etiket bepaalt de prijs van wijn (mei 2011)
Rondom de smaak van wijn is een uitgebreide kretologie ontstaan. Aan de gemiddelde consument is die niet besteed. Die vaart blind op het etiket. Aldus onderzoek aan de universiteit van Hertfordshire.
 » lees verder »

Alcohol risico voor duurzaamheid samenleving (januari 2011)
Volgens WHO-onderzoek staat alcohol op de derde plaats als veroorzaker van ziekte en voortijdige sterfte in de wereld. Chronische ziekten, waaronder dus ook alcoholziekten, vormen een belangrijk risico voor de duurzaamheid van de samenleving.
 » lees verder »

Alcohol kost samenleving 2,6 miljard (november 2010)
Een recente berekening door de accountants van PriceWaterhouseCoopers laat zien dat alcohol de samenleving meer kost dan hij oplevert. De balans sluit met een verlies van 2,6 miljard euro
 » lees verder »

Alcohol: niet dader maar slachtoffer betaalt de rekening
(maart 2010)

De prijs die de samenleving moet betalen voor de schade door alcoholgebruik, is bijna tweeëneenhalf maal zo hoog als de accijnsopbrengst. Het grootste deel van de schade wordt via allerlei routes verhaald op de burger.
 » lees verder »

Nieuw rapport: accijnzen wel degelijk effectief voor alcoholmatiging (maart 2009)
Accijnsheffing is volgens een onderzoek van het College of Medicine van de universiteit van Florida een effectief middel om de alcoholconsumptie af te remmen.
 » lees verder »

Alcohol kost samenleving meer dan hij opbrengt (januari 2007)
Alcoholaccijns moet omhoog, want prijs voor negatieve gevolgen van alcoholgebruik is hoger is dan de accijnsopbrengst.
 » lees verder »

Warme dagen stuwen omzet omhoog (september 2002)
De tropische en bijna-tropische dagen van afgelopen zomer, hebben de omzet van zowel bier als frisdrank en mineraalwater fors omhoog gestuwd. Ook karnemelk werd opvallend veel verkocht tijdens de hitte.
» lees verder »

Meer thee en minder koffie gedronken (november 2002)
Vorig jaar is de consumptie van koffie in ons land licht gedaald. In 2001 dronk de gemiddelde Nederlander per dag 3,3 kopjes koffie. Een jaar eerder was dat 3,4 kopjes.
 » lees verder »

Alcoholvrij stuit op onwil horeca (november 2002)
Per 1 april van dit jaar is de accijns op bier en wijn licht verhoogd, en die op alcoholvrije dranken licht verlaagd. Deze verschuiving in de prijsverhoudingen, is door de horeca (op enkele uitzonderingen na) niet aan zijn klanten doorgegeven. De conclusie moet dan ook luiden dat de horeca geen trek heeft in alcoholvrij.br
 » lees verder »

Afkicken criminele junks bespaart miljoenen (juli 2002)
Afkickprojecten kunnen de samenleving veel geld besparen. In Rotterdam heeft het project Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) over de periode 1996-2000 ruim 29 miljoen euro aan schade voorkomen.
 » lees verder »

Cafécontracten Heineken toegestaan (juli 2002)
Onder zware druk van de grote brouwerijen, kwam de EC begin 2000 met een sterk afgezwakt compromis. Exclusieve afnamecontracten zouden een maximale loopduur van 5 jaar mogen hebben.
 » lees verder »

Grolsch komt met alcoholhoudende frisdrank (juli 2002)
Het nieuwste product op de alcoholmarkt heet frisbier. Grolsch denkt daarmee een gat in de markt te kunnen vullen (en zijn eigen portemonnaie).
 » lees verder »

De commercie won van de volksgezondheid (mei 2002)
Zuid-Europese telers van tabak houden voorlopig hun subsidie van de Europese Unie, zo werd maart jongstleden besloten. Daarmee zegevierde het commercieel belang van de producenten, over het gezondheidsbelang van de consumenten.
 » lees verder »

Vorig jaar weer minder bier (mei 2002)
De inwoners van Nederland hebben vorig jaar gemiddeld 80,5 liter bier per persoon gedronken. Die daling is niet zo verwonderlijk als wij zien hoe de jeugd massaal aan de shooters en breezers gaat.
 » lees verder »

Bierbrouwers Carlsberg en Heineken aangepakt (mei 2002)
Vorig jaar maart deed de Europese Commissie invallen bij een groot aantal Europese bierconcerns. Doel was een einde te maken aan prijs- en andere afspraken.
 » lees verder »

Bierbrouwers afgunstig op succes mixdranken (maart 2002)
De toename van de consumptie van mixdrankjes gaat vooral ten koste van het traditionele pilsje. De bierbrouwers hebben een tegenoffensief gelanceerd: bier met een toegevoegd smaakje. 
 » lees verder »

Stevige boetes (januari 2002)
De Europese Commissie heeft twee Belgische bierconcerns elk een boete van honderd miljoen gulden opgelegd. Drie kleinere Luxemburgse brouwers kregen geringere boetes.
 » lees verder »

Zelf tappen (mei 2001)
De tafeltap zal er ons inziens toe leiden dat er meer bier gedronken gaat worden. Geen wonder dat Heineken er zo enthousiast over doet.
 » lees verder »

Maatschappelijke kosten (mei 2001)
De alcoholproblematiek kost de samenleving jaarlijks bijna 5,7 miljard gulden. Vijf jaar geleden was dat nog ruim 4,8 miljard.
 » lees verder »