Stichting ANGOB

 

Geschiedenis

Honderd jaar "De Geheelonthouder"
Al vrij snel na de oprichting van de ANGOB in 1897 werd besloten een blad uit te geven. Zowel het eerste blad, als het sinds augustus 1901 verschijnende blad "de Geheelonthouder", hebben altijd een oplage gehad die aanzienlijk groter was dan het ledental van de ANGOB.
 » lees verder »