Stichting ANGOB

 

PADDOVERBOD LIJKT NIET VERSTANDIG

Minister Klink van Volksgezondheid heeft besloten om verse paddo's onder de Opiumwet te brengen. Verstandig besluit ? Dat hangt er helemaal vanaf uit welke gezichtshoek je het bekijkt.

Paddo's, ofwel hallucinogene paddestoelen, worden gebruikt als tripmiddel, dus om buiten de werkelijkheid te treden ("hallucinaties" te krijgen). De actieve stoffen in de paddestoel zijn psilocine en psilocybine. Hun effect is enigzins vergelijkbaar met dat van LSD (een afgeleide van lysergzuur), maar is milder. In het verleden is besloten dat verse paddo's vrij verkocht mogen worden, maar dat gedroogde en/of bewerkte paddo's onder de Opiumwet thuishoren. Bij laatstgenoemde varianten zijn de effecten onvoorspelbaar, en zou vermenging met andere drugs kunnen optreden.

Tegen het advies in van zijn eigen adviesorgaan CAM (ingesteld door minister Borst), heeft de minister van Volksgezondheid besloten verandering in de situatie te brengen. Maar zijn daar wel doorslaggevende argumenten voor ? De politie meent van niet.

Zolang verse paddo's legaal zijn, heeft de overheid (politie, belastingdienst, landbouwinspectie) zicht op de teelt. Daardoor weten wij dat er in Nederland jaarlijks ongeveer 25.000 kilo paddo's verkocht wordt. Door de smartshops worden ze vervolgens uitgevent in bakjes van 32 à 38 gram. De politie vreest dat wanneer paddo's verboden worden, criminele bendes de teelt in handen zullen nemen.

Voor de politie is verder belangrijk dat paddogebruik geen aanleiding geeft tot verstoring van de openbare orde of tot agressief gedrag. De politie verwijst ook naar de mislukking van de drooglegging in de VS (bij drankbestrijders welbekend), die alleen maar de criminaliteit bevorderd heeft.

Ook vanuit het gezichtspunt van de volksgezondheid vallen er vraagtekens te zetten bij het verbod. Paddo's zijn niet helemaal ongevaarlijk, maar in vergelijking met andere drugs (inclusief alcohol) valt het gevaar mee. Zo worden voortaan paddo's en LSD over één kam geschoren, terwijl er een hemelsbreed verschil tussen die twee is. Als je mensen van het veel gevaarlijkere LSD af wilt houden, zou je ze juist paddo's kunnen geven.

Paddo's kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker in combinatie met andere drugs, en vooral in combinatie met alcohol. Maar veel medicijnen zijn ook gevaarlijk in combinatie met alcohol. Bij vrijwel alle gemelde paddo-incidenten is sprake van gecombineerd gebruik met een andere drug, of van een combinatie van paddogebruik en eerdere psychische problemen.

Het meisje dat vorig jaar naar beneden sprong, had al eerder een zelfmoordpoging gedaan. De mannen die respectievelijk hun hond opaten of hun hotelkamer in een ruïne omtoverden, hadden al eerder psychosen gehad.

Vorig jaar moesten ambulances van de Amsterdamse GGD 149 keer uitrukken voor paddo-incidenten. In 2006 was dat 128 keer. Maar tegenover die 128 paddo-incidenten, stonden 2056 alcohol-incidenten waarvoor de ambulances moesten uitrukken. Veel van die paddo-incidenten betroffen een binnen enkele uren vanzelf overgaande paniekaanval.

Alcohol is een veel groter probleem dan de paddo's. Dat zou de minister voortvarender moeten aanpakken. Zijn keuze om de paddo's aan te pakken, is geen rationele maar een emotionele keuze.

Dingeman Korf