Stichting ANGOB

 

CANNABIS GEVAARLIJKER DAN GEDACHT

Cannabis staat dichter bij alcohol dan bij de opiaten. Cannabis is dus gevaarlijk, maar niet zo extreem gevaarlijk als bijvoorbeeld heroïne of morfine. Net als alcohol, blijkt ook cannabis bij regelmatig matig gebruik op de lange duur schadelijke effecten te veroorzaken.

Cannabis wordt in de Westerse wereld vooral door jongeren veel gebruikt. De actieve stof uit cannabis, THC veroorzaakt net als alcohol een voorbijgaande roes. Tijdens de roes zijn diverse hersenfuncties gestoord. Waarnemen, concluderen en reageren verlopen onnauwkeurig of foutief. Dit zijn echter voorbijgaande effecten.

Ernstiger is het al lang bekende feit dat een overdosis een hartaanval of een cannabis psychose kan veroorzaken. Wanneer cannabis gerookt wordt dan vindt op den duur aantasting van longen en luchtwegen plaats, net als bij tabak Over verdere effecten van langdurig matig gebruik, was tot voor kort weinig bekend.

Net als morfine, heeft cannabis ook een nuttige toepassing als medicijn. Het kan de oogdruk verlagen bij glaucoom, het kan de misselijkheid bij chemotherapie tegengaan, en het kan bepaalde soorten pijn verlichten(migraine, MS). Het is dan ook sinds september 2003 in ons land op doktersrecept verkrijgbaar.

In 2001 is ontdekt dat in het eerste uur na het roken van een joint, de kans op een hartaanval vergroot is. Daarvoor is dus geen overdosis nodig zoals eerder gedacht werd. Ruim een jaar later werd ontdekt dat langdurig matig gebruik leidt tot vernauwing van de bloedvaten in de hersenen. In 2004 werd ontdekt dat regelmatig cannabisgebruik de kans op depressiviteit vergroot.

Recent Amerikaans onderzoek onder J.L. Cadet, begin dit jaar gepubliceerd, heeft aangetoond dat cannabis de vet- en cholesterolstofwisseling verstoort. Dat leidt op de lange duur tot leverschade en tot dichtslibben van de bloedvaten. Het effect treedt al op bij een gebruik van 28 joints per maand. Een zeer matig gebruik dus.

Net zoals 1 glas alcohol per dag op de lange duur de kans op borstkanker doet toenemen, vergroot 1 joint per dag de kans op een hartinfarct of een hersenbloeding.