Stichting ANGOB

 

HERSENAANTASTING DOOR CANNABIS

Dagelijks roken van marihuana doet de hersenen krimpen. Aldus de begin juni gepubliceerde bevindingen van onderzoekers van de universiteit van Melbourne. Zij observeerden twintig jaar lang een groep marihuanarokers en een controlegroep van niet-rokers.

Bij lijkschouwing van overleden cannabisgebruikers, is in het verleden vaak geconstateerd dat zij een verkleind hersenvolume hadden. Uit die constatering valt echter niet op te maken of hun hersenen gekrompen waren door marihuanagebruik, of dat zij op voorhand al een kleiner hersenvolume hadden (en mogelijk daarom marihuana waren gaan gebruiken).

Om de vraag naar oorzaak en gevolg te beantwoorden, zetten onderzoekers van de universiteit van Melbourne een langdurig experiment op. Zij vonden een aantal dagelijkse gebruikers van marihuana (allen mannen) bereid aan het experiment mee te werken. Zij rookten dagelijks vijf of meer joints. Daar tegenover stelden de onderzoekers een controlegroep van niet-gebruikers die van eenzelfde opleidingsniveau en eet- en drinkgewoonten was als de gebruikersgroep.

De hersenen van de mannen uit beide groepen werden regelmatig gemeten. Door de lange duur van het onderzoek, vielen in de loop der jaren deelnemers uit. Na twintig jaar bestond de groep van de gebruikers nog uit 15 mannen.

In de loop van die twintig jaar was een geleidelijke krimp van het hersenvolume van de gebruikersgroep opgetreden. Zo was uiteindelijk een belangrijk onderdeel van de hersenen, de hypothalamus, bij de rokers 12 procent kleiner dan bij de niet-rokers. Daarnaast was het hersengedeelte dat emoties verwerkt, bij de rokers 7 procent kleiner. Bij een denktest brachten de rokers het er eveneens slechter af dan de niet-rokers.

De woordvoerder van de onderzoekers, neuropsycholoog Murat Yücel concludeerde in een kranteninterview dat dagelijks fors marihuanagebruik duidelijk giftig is voor het menselijk brein. Dat heeft gevolgen voor hun gedrag, en daarmee voor de samenleving.