Stichting ANGOB

 

VERBOD PADDO'S NIET UITVOERBAAR

Op 1 december is ondanks veel bezwaren, het eerder aangekondigde paddoverbod van kracht geworden. Hallucinogene paddenstoelen vallen sinds die datum ook in verse toestand onder de opiumwet (in gedroogde toestand was dat al eerder het geval). Minister Klink heeft het verbod doorgezet, ondanks een negatief advies van zijn eigen adviesorgaan CAM.

Op zichzelf zijn paddo's voor de gezondheid minder schadelijk dan alcohol of cannabis. De hallucinaties die zij veroorzaken zijn veel milder dan de hallucinaties van het vergelijkbare LSD. In combinatie met alcohol zijn paddo's echter wel gevaarlijk, omdat het effect dan onvoorspelbaar wordt. Hetzelfde geldt voor de combinatie van paddo's met andere drugs. Ook zijn paddo's gevaarlijk voor mensen die eerder een psychose hebben doorgemaakt.

Doordat verse paddo's tot 1 december legaal verkocht mochten worden, weten wij dat er in Nederland jaarlijks ruim 25.000 kilo verkocht werd. Driekwart daarvan was afkomstig van een kwekerij in Hazerswoude (Z-H), eigendom van de gebroeders Kücüksen. Naast enkele kleinere kwekerijen, zijn er daarnaast nog de thuiskwekers die voor eigen gebruik kweken. De verkoop liep via de ca 180 "smartshops" in ons land (waarvan 40 in Amsterdam).

Wat de nieuwe wet onuitvoerbaar maakt, is het feit dat in Nederland van nature meer dan honderdvijftig soorten paddenstoelen met hallucinogene werking voorkomen. Ook de bekende vliegenzwam (rood met witte stippen) vertoont hallucinogene werking. Hij werd dan ook tot in de Middeleeuwen bij heksenrituelen gebruikt. Bij het paddoverbod is een lange opsomming van alle soorten paddenstoelen (188) die onder het verbod vallen. Theoretisch ben je al strafbaar wanneer ze in je tuin groeien, en zeker wanneer je ze in huis haalt.

De politie heeft echter geen paddenstoeldeskundigen in huis om werk van dat verbod te kunnen maken. Er is dus alweer een wet uitgevaardigd die alleen maar tot een gedoogsituatie kan leiden. Overigens zijn de straffen zeer fors: € 74.000,- voor commerciële kwekers en € 15.000,- voor smartshops die toch doorgaan met de verkoop.

Een bedrijf in Den Bosch ziet mogelijkheden om commercieel voordeel uit de nieuwe situatie te behalen. Het heeft ervaring met de bestrijding van paddenstoelen in gras (golfbanen, gazons bij kantoren, enz.) en biedt zijn diensten nu ook aan particulieren aan. Het tarief ligt tussen de 5 en 15 euro per vierkante meter. Men maakt gebruik van schimmeldodende chemicaliën, wat ook de nuttige schimmels doodt en tevens milieuvervuiling veroorzaakt. In de natuurgebieden van ons land, zullen dus hallucinogene paddenstoelen blijven groeien.

Het is merkwaardig hoe inconsequent de minister opereert. In Amsterdam waar veruit de meeste paddo's verkocht worden, veroorzaakt alcohol zestien maal meer incidenten waarvoor een ambulance moet uitrukken dan paddo's. Paddo's veroorzaken volgens de politie nauwelijks verstoring van de openbare orde, en helemaal geen agressief gedrag. Toch worden de paddo's met strenge wetgeving en hoge boetes aangepakt. De boetes voor overtreding van de Drank- en Horecawet vallen daarbij in het niet. De minister jaagt meer zijn persoonlijke visie na, dan dat hij voorrang geeft aan de maatschappelijk meest relevante problemen.

Dingeman Korf