Stichting ANGOB

 

MARIHUANA SLOOPT INTELLIGENTIE

Rokers van marihuana (wiet) presteren vaak slecht op school. Dat heeft al tot veel discussie geleid over de vraag wat oorzaak en wat gevolg is: blowen of slecht presteren. Uit Nieuw-Zeeland komt nu een antwoord: wiet roken maakt meetbaar dommer.

Onderzoekers in Nieuw-Zeeland startten veertig jaar geleden een onderzoek naar de effecten van het roken van marihuana (gedroogde cannabisplant) op lange termijn. Zij startten in 1972 hun onderzoek met jongeren van 14 tot 20 jaar, adolescenten dus. Van hen konden er 1037 gedurende veertig jaar gevolgd worden. De onderzoekers volgden de jongeren zonder op enige wijze in te grijpen of adviezen te geven. Zij lieten hen slechts van tijd tot tijd formulieren invullen en maten hun IQ (intelligentie quotiënt).

Intelligentie is iets anders dan geheugen. Intelligentie hangt samen met doorgronden en oplossen van problemen. Van het geheugen weten we dat het in de loop der jaren slechter gaat functioneren. Jonge kinderen leren moeiteloos een vreemde taal, volwassenen moeten daar veel meer moeite voor doen. Intelligentie daarentegen kan tot op hoge leeftijd constant blijven. Bij de meeste mensen minstens tot hun vijfenzestigste.

De onderzoekers in Nieuw-Zeeland maten het IQ van hun proefpersonen vijfmaal in hun tienerjaren. Daarna met grotere afstanden nog enkele keren en tenslotte voor de laatste keer na het bereiken van de leeftijd van 38 jaar. Vijf procent van de onderzoeksgroep begon vóór zijn of haar achttiende te blowen.

De onderzoekers constateerden enkele verontrustende feiten. Wie voor zijn achttiende een paar keer per week blowt, heeft als dertiger een IQ dat gemiddeld 8 punten lager ligt dan zijn IQ als tiener. Wie pas na zijn achttiende begint, vertoont als dertiger een kleinere achteruitgang, maar in alle gevallen eveneens een achteruitgang. Marihuana vertoont dus eenzelfde verloop van de schade met de leeftijd als alcohol.

De onderzoekers hadden er zorg voor gedragen dat de uitkomst niet vertekend kon worden door verschillen in alcoholgebruik of door het gebruik van andere drugs.

Het staat nu dus vast dat marihuana dommer maakt.

Dingeman Korf