Stichting ANGOB

 

OOK INCIDENTEEL GEBRUIK MARIHUANA VERANDERT HERSENSTRUCTUUR

Recent Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat ook matig gebruik van marihuana bij mensen kan leiden tot structuurveranderingen in de hersenen. Die veranderingen kunnen zichtbaar gemaakt worden door middel van kernspinresonantie.

Marihuana is in de Verenigde Staten de meest gebruikte illegale drug. Volgens een recent onderzoek zou het aantal gebruikers ruim 18 miljoen bedragen. Sociologisch onderzoek heeft in het verleden aangetoond dat zware gebruikers slechtere schoolprestaties leveren, achteruitgang van geheugenfuncties vertonen en minder gemotiveerd zijn.

Jaren geleden is met dierproeven al aangetoond dat de gedragsveranderingen gepaard gaan met structuurveranderingen in de hersenen. Ook is bij autopsie van overleden verslaafde gebruikers structuurverandering in de hersenen geconstateerd.

Wat tot nu toe ontbrak was kennis van de lichamelijke effecten van licht tot matig gebruik bij mensen. Met behulp van kernspinresonantie (MRI) heeft een Amerikaans team (Gilman, Blood en Breiter) nu beelden verkregen van de hersenen van lichte tot matige gebruikers van marihuana.

De proefpersonen waren 18 tot 25 jaar oud. De helft van hen gebruikte wekelijks één- of tweemaal marihuana, de andere helft gebruikte in het geheel niet. Op de MRI-beelden zagen de onderzoekers anatomische veranderingen in de structuur van de "nucleus accumbens" en de "amygdala". De nucleus is de zetel van het beloningssysteem en de amygdala speelt een belangrijke rol bij emoties.
Verder onderzoek zal meer duidelijk moeten maken over het verband tussen de anatomische veranderingen en de gedrags- en emotionele veranderingen van de gebruikers.