Stichting ANGOB

 

Zuiverder medicijn tegen epilepsie en glaucoom
"MEDICINALE CANNABIS" DOOR VERGISTING

De productie van "medicinale cannabis" is altijd gehinderd geweest door het feit dat cannabis ook als genotmiddel gebruikt wordt en dat het genotmiddel verslavende eigenschappen bezit. Een Amerikaanse firma is er in geslaagd om die twee functies te scheiden op een manier die industriële perspectieven biedt.

Sinds de ontdekking van de medische toepassingsmogelijkheid van cannabis, is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de samenstelling ervan. Tot op heden zijn er zo'n honderd verschillende, min of meer verwante inhoudsstoffen gevonden, cannabinoïden genaamd.

De stof die in de grootste hoeveelheid geproduceerd wordt door de marihuana plant is tetrahydro-cannabinol (THC). Dit is de stof die voor het roesverwekkende effect verantwoordelijk is. Het tweede cannabinoïde is cannabidiol (CBD), dat niet roesverwekkend is maar wel medicinale eigenschappen bezit.

Door selectief kweken en door genetische manipulatie heeft men getracht voor medische toepassing het gehalte aan CBD omhoog en dat aan THC omlaag te krijgen. Tot nu toe met zeer matig succes. Voor de bereiding van medicinale CBD is daardoor nog steeds een ingewikkeld en kostbaar zuiveringsproces nodig. Daardoor ligt de prijs van CBD in de orde van grootte van 50.000,- dollar per kilo.

De Amerikaanse firma BioTork zond eind september een persbericht de wereld in, inhoudende dat men een proces ontwikkeld had om vrijwel zuivere CBD te produceren, en wel met behulp van een gistsoort. De gistsoort had men verkregen door genetische manipulatie. De genen voor de productie van CBD van de plant, had men ingebracht in het erfelijk materiaal van de gist.

BioTork is een firma met veel ervaring in industriële fermentatieprocessen. Zo heeft men processen ontwikkeld voor de omzetting van agrarische bijproducten in biobrandstoffen, maar ook in diervoedsel.

Voorlopig is de CBD-gist nog niet zeer productief. De opbrengst ligt nog laag, maar de geproduceerde CBD is geheel vrij van THC. Voorlopig is isoleren van CBD uit plantenmateriaal goedkoper. Maar die CBD is minder zuiver. En de vraag is daarbij bovendien : waar laat je de THC ? Hoe sterk moet je je proces beveiligen om te voorkomen dat de THC verdwijnt naar de illegale drugsmarkt
BioTork is ervan overtuigd dat zij met haar ervaring in het verbeteren van fermentatie-processen de opbrengst nog wel omhoog kan krijgen. Het grote voordeel van haar proces ligt in het feit dat de CBD hiermee in grotere zuiverheid verkregen wordt dan ooit uit de marihuana-plant gelukt is, en dat er geen THC als bijproduct gevormd wordt.
CBD kent vele medische toepassingen. De oudste is die ter verlaging van de oogdruk bij de ziekte glaucoom. Daarnaast wordt het gebruikt tegen de misselijkheid bij chemotherapie, tegen migraine, tegen astma en tegen spasmen bij epilepsie.

Dr.ir. Dingeman Korf