Stichting ANGOB

 

MEEROKEN OOK BIJ CANNABIS ONGEZOND
Net als bij tabak, is ook bij cannabis het passief roken, dat wil zeggen het inademen van door anderen verspreide rook, een ongezonde bezigheid. Recent Zwitsers onderzoek heeft aangetoond dat door het "meeroken" zelfs THC-afbraakproducten in de urine verschijnen.  

De actieve stof in cannabisproducten (marihuana, hasj) is THC, voluit tetrahydrocannabinol geheten. Bij aanwezigheid van THC in het lichaam wordt een deel hiervan omgezet in afbraakproducten die nog veel op THC liijken, de zogenaamde metabolieten. Ook bij het smeulend verbranden van cannabis ontstaan dergelijke producten. 

Bij het smeulend verbranden van plantenmateriaal ontstaat teer. Teer in luchtwegen en longen vergroot de kans op longkanker. Dat is wat het roken van tabak zo ongezond maakt. Ook bij de smeulende verbranding van cannabis ontstaat teer. Zelfs méér dan bij de verbranding van tabak. Dat is al zo'n dertig jaar bekend.

Het recente Zwitserse onderzoek heeft aangetoond dat na het passief roken van cannabis, in de urine van de proefpersonen metabolieten van THC aanwezig waren. Bij een controle op cannabisgebruik, zouden zij dus als gebruikers geïdentificeerd worden. Van enige vorm van roes was bij de proefpersonen echter in het geheel geen sprake geweest. De chemische analyse van de urine, kan dus hoeveelheden aantonen die kleiner zijn dan de minimaal benodigde hoeveelheid voor een roes.