Stichting ANGOB

 

Gezondheid - Drugs

Medicinale cannabis door vergisting (november 2016)
De productie van "medicinale cannabis" is altijd gehinderd geweest door het feit dat cannabis ook als genotmiddel gebruikt wordt, en dat het genotmiddel verslavende eigenschappen bezit. De Amerikaanse firma BioTork is er in geslaagd om de functies van geneesmiddel en genotmiddel te scheiden op een manier die industriële perspectieven biedt voor productie van het geneesmiddel.
 » lees verder »

Ook incidenteel gebruik marihuana verandert hersenstructuur (juli 2014)
Langdurig matig tot licht gebruik van marihuana, leidt tot aantoonbare veranderingen in de hersenen. Een team van Amerikaanse onderzoekers heeft dat ontdekt met behulp van kernspinresonantie.
 » lees verder »

Marihuana sloopt intelligentie (maart 2013)
Onderzoekers in Nieuw-Zeeland hebben uit een zeer lang lopend onderzoek (40 jaar) de conclusie getrokken dat regelmatig gebruik van marihuana leidt tot verlaging van iemands IQ. De achteruitgang is sterker naarmate iemand jonger begint met blowen.
 » lees verder »

XTC doet brein krimpen (juli 2011)
Hersenscans laten zien dat regelmatig gebruik van XTC een bepaald hersengebied doet krimpen. In het verleden is al geconstateerd dat langdurig gebruik van cannabis of alcohol vergelijkbare krimp veroorzaakt. Dat doet de vraag rijzen of alle roesmiddelen leiden tot krimp van hersengebieden.
 » lees verder »

Drugs naar schadelijkheid gerangschikt (september 2009)
Een risico-evaluatie door het RIVM heeft 19 drugs gerangschikt naar schadelijkheid. Alcohol en tabak scoren onverwacht hoog, zij staan samen met crack en heroïne in de kopgroep
 » lees verder »

Verbod paddo's niet uitvoerbaar (januari 2009)
Op 1 december 2008 zijn ook verse paddo's onder de opiumwet gebracht. Dit ondanks een negatief advies van het adviesorgaan van het ministerie. In Nederland komen van nature meer dan 150 soorten hallucinogene paddestoelen voor. Dat maakt het paddoverbod vrijwel onuitvoerbaar. De minister jaagt ons inziens zijn persoonlijke visie na, in plaats van maatschappelijk gezien meer relevante problemen aan te pakken als bijvoorbeeld alcohol.
 » lees verder »

Hersenaantasting door cannabis (september 2008)
Onderzoekers van de universiteit van Melbourne zijn tot de conclusie gekomen dat dagelijks gebruik van cannabis de hersenen doet verschrompelen.
 » lees verder »

Cannabis gevaarlijker dan gedacht (september 2008)
Cannabis staat dichter bij alcohol dan bij opiaten als morfine en heroïne. Veel van de nadelige effecten worden dan ook pas zichtbaar na langdurig voortgezet matig gebruik.
 » lees verder »

Paddoverbod lijkt niet verstandig (juli 2008)
Minister Klink heeft besloten om verse paddo's onder de opiumwet te brengen. Alcohol is maatschappelijk gezien een veel groter probleem dan paddo's. De keuze van Klink om de paddo's energiek aan te pakken, is geen rationele maar een emotionele keuze.
 » lees verder »

Cannabis ongezond voor lichaam en geest (mei 2008)
Medisch gezien is er grote overeenkomst tussen alcohol en cannabis. In het beleid heeft men dat nooit willen erkennen en heeft men die twee producten altijd heel verschillend behandeld.
 » lees verder »

Wiet slecht voor hoofd en lichaam (mei 2008)
De risico's van soft-drugs zijn in Nederland lange tijd gebagatelliseerd. Effecten op de lange termijn waren nog niet zichtbaar, en het wetenschappelijk onderzoek was nog maar net begonnen. Inmiddels heeft dat onderzoek veel nadelen aan het licht gebracht.
 » lees verder »

Meeroken ook bij Cannabis ongezond (november 2002)
Net als bij tabak, is ook bij cannabis het passief roken, dat wil zeggen het inademen van door anderen verspreide rook, een ongezonde bezigheid.
 » lees verder »

Cannabis verhoogt risicobereidheid (september 2002)
Cannabis heeft altijd gegolden als een product dat de gebruiker loom en vredig maakt. Volgens recent Zwitsers onderzoek is dat echter niet altijd het geval. Cannabis verdooft namelijk ook het risicobesef. Daardoor nemen sommige gebruikers juist grotere risico's. 
 » lees verder »

Hersenbeschadiging door XTC (mei 2002)
Toen de "partydrug" ecstasy (XTC) pas op de (illegale) markt was, dachten velen dat het een relatief ongevaarlijk pepmiddel was. Vooral onder deelnemers aan houseparties werd de drug snel populair. Sinds een jaar of vier worden steeds meer nadelen van het gebruik bekend.
 » lees verder »