Stichting ANGOB

 

Gezondheid - Alcohol

Alcohol en huidkanker (april 2017)
Nieuw onderzoek heeft nader bewijs gebracht voor de samenhang tussen alcoholgebruik en melanoom. Vorig jaar werd aangetoond dat ook plaveiselcel carcinoom door alcoholgebruik wordt bevorderd. De twee belangrijkste vormen van huidkanker, worden dus beide door alcohol bevorderd.
 » lees verder »

Gunstig effect alcohol op het hart is een sprookje (januari 2017)
De wijd verbreide opvatting dat matig alcoholgebruik een positief effect zou hebben op hart en bloedvaten, is een sprookje. Aldus de uitkomst van een kritische beschouwing van de literatuur door een werkgroep van de Semmelweiss universiteit in Boedapest.
 » lees verder »

Vroege opsporing foetaal alcoholsyndroom (januari 2017)
Bloedonderzoek bij zwangere vrouwen kan laten zien of de foetus schade heeft opgelopen door alcoholgebruik van de moeder.Aldus de uitkomst van een recent internationaal onderzoek.
 » lees verder »

Alcohol vergroot de kans op prostaatkanker (januari 2017)
Kritische evaluatie van de relevante publicaties over alcohol en prostaatkanker door een werkgroep van de universiteit van Victoria, heeft uitgewezen dat prostaatkanker definitief gevoegd kan worden in de rij van kankers die door alcoholgebruik veroorzaakt kunnen worden.
 » lees verder »

Alcohol kan huidkanker veroorzaken (juli 2016)
Alcohol vergroot de kans op de twee belangrijkste vormen van huidkanker : melanoom en plaveiselcel carcinoom. Er valt een drietal oorzaken aan te wijzen, die waarschijnlijk alle een aandeel leveren.
 » lees verder »

Alcohol doet darmbacteriën doordringen in de lever (mei 2016)
Dat alcohol schade toebrengt aan de lever is vanouds bekend. Onlangs werd bekend dat alcohol ook op indirecte wijze de lever beschadigt, namelijk doordat hij de lever toegankelijk maakt voor bacteriën.
 » lees verder »

Alcoholische dementie is geen Alzheimer (maart 2016)
Als je veel drinkt, krijg je op je oude dag last van slecht functionerende hersencellen. Dat is geen dementie of Alzheimer, maar hersenschade door alcohol. Aldus prof. E.Sullivan van Stanford University.
 » lees verder »

Advies Gezondheidsraad: alcohollimiet gehalveerd (januari 2016)
Afgelopen november heeft de Gezondheidsraad het rapport “Richtlijnen Goede Voeding 2015” uitgebracht. De hoofdlijn is : eet meer plantaardig, en minder suiker. De maximaal toelaatbaar geachte hoeveelheid alcohol is ten opzichte van gehalveerd.
 » lees verder »

Netto effect alcohol op gezondheid negatief (november 2015)
De afgelopen jaren is steeds meer bekend geworden over het effect van geringe hoeveelheden alcohol op de gezondheid, met name voor wat betreft de kans op kanker. Afgelopen september verscheen een publicatie over een langlopend breed bevolkingsonderzoek, uitgevoerd door een werkgroep van de universiteit van Hamilton. De auteurs concluderen dat eventuele kleine voordelen in het niet vallen bij de veel grotere nadelen. Het netto effect van alcohol voor de volksgezondheid is negatief.
 » lees verder »

Alcohol vervroegd optreden beroerte (september 2015)
Meer dan twee glazen alcoholhoudende drank per dag op middelbare leeftijd, vergroot de kans om vóór het vijfenzeventigste levensjaar te overlijden aan een beroerte met ca 34 procent. Op de theoretische leeftijd van 85 jaar is 88% van de forse drinkers dood.
 » lees verder »

Pil tegen kater kan niet bestaan (maart 2015)
Een kater bestaat uit de (na)effecten van alcohol op diverse functies van ons lichaam. De meeste middelen verhelpen slechts één van die effecten. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat er een pil kan bestaan die alle effecten in één keer verhelpt.
 » lees verder »

Kleinzerige mensen eerder dronken (november 2014)
Onderzoekers van de medische faculteit van de Stanford University hebben ontdekt dat wie een bepaalde afwijking heeft aan het enzym dat alcohol afbreekt, ook een lagere pijngrens heeft.
 » lees verder »

Hoe minder alcohol, hoe beter voor het hart (september 2014)
Grootschalig onderzoek onder leiding van prof.dr. J. Casas heeft aangetoond dat ook een lage of matige consumptie van alcohol het risico op hartziekten en hoge bloeddruk kan vergroten. De opvatting dat gering alcoholgebruik een gunstig effect op hart en bloedvaten zou hebben, moet dus de prullenbak in.
 » lees verder »

KWF verwerpt “veilige grens” voor alcohol (juli 2014)
Op de website van het KWF staat de aanbeveling “het beste is geen alcohol drinken”. Het KWF schaart zich hiermee volmondig achter het advies van de WHO,die al jaren over alcohol schrijft “Alcohol, hoe minder hoe beter”.
 » lees verder »

Resveratrool niet levensverlengend (juli 2014)
Recent gepubliceerd epidemiologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het “levensverlengende effect” van resveratrool (uit blauwe druiven) op een mythe berust. Dit staat overigens los van andere positieve effecten. Aan de levensverwachting draagt resveratrool echter niets bij.
 » lees verder »

Conferentie over alcohol en hersenen (mei 2014)
Het volwassen worden van de hersenen duurt langer dan tot nu toe gedacht. Op een gezamenlijke conferentie van Hersenstichting en STAP berichtte prof. Tapert uit de VS hierover. De leeftijdsgrens voor alcohol zou verder omhoog moeten.
 » lees verder »

Vroegtijdige opsporing alcoholische leverschade (maart 2014)
Leverschade ontwikkelt zich heel lang sluipend, zonder merkbare symptomen. Met een nieuwe test kan beginnende leverschade eerder worden aangetoond. Toepassing hiervan kan de sterfte aan leverziekten sterk terugdringen.
 » lees verder »

Na één maand zonder alcohol al verbetering gezondheid (maart 2014)
Een kleinschalig experiment door een Britse journalist onder zijn collega’s, heeft laten zien dat diverse bloedwaarden door een maand onthouding van alcohol sterk kunnen verbeteren.
 » lees verder »

Succelsvol afslanken, dan alcohol schrappen (maart 2014)
Alcohol versterkt de eetlust. Naast de dikmakende werking van alcohol zelf, leidt drank dus indirect tot een tweede dikmaker: toegenomen consumptie.
Dr. L. Smith concludeert: “De sleutel tot succesvol afslanken is stoppen met alcohol”
 » lees verder »

Niet alleen de hersenen vragen uitstel van alcoholgebruik (januari 2014)
Stofwisseling en hormoonstelsel zijn op jeugdige leeftijd vatbaarder voor (langdurige) alcoholschade dan op jeugdige leeftijd. Niet alleen de hersenen, ook stofwisseling en hormoonstelsel hebben baat bij zo lang mogelijk uitstel van alcoholconsumptie.  
 » lees verder »

De gezondste vruchtensappen (januari 2014)
Volgens recent Brits onderzoek zijn de gezondste vruchtensappen in deze volgorde : rode druivensap, grapefruitsap, cranberrysap en troebele appelsap. 
 » lees verder »

Energiedrank met alcohol gevaarlijker dan gedacht (november 2013)
Volgens de Australische psycholoog P. Miller hebben veel van de gepubliceerde onderzoeken naar het effect van energiedrankjes met alcohol, weinig relatie met de realiteit. Daardoor worden de risico's onderschat. Bovendien zijn veel van die onderzoeken uitgevoerd in opdracht van producenten van energiedrankjes. 
 » lees verder »

Nicotine verhoogt alcoholconsumptie (september 2013)
Experimenteel onderzoek bij ratten heeft aangetoond dat nicotine en tabak over en weer een consumptieverhogend effect hebben. Een drankje stimuleert de behoefte aan nicotine, en nicotine vergroot de trek in alcohol. 
 » lees verder »

Drinken tijdens zwangerschap achteraf te bewijzen (januari 2013)
Uit de allereerste ontlasting van baby's valt af te leiden of de moeder tijdens de zwangerschap alcohol heeft gedronken. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum hebben daarvoor een test ontwikkeld.
 » lees verder »

Te weinig aandacht voor alcohol als oorzaak van kanker (januari 2013)
De publiciteit betreffende het alcoholvraagstuk, heeft de laatste jaren vooral de nadruk gelegd op excessief drinken door jongeren. Daardoor is bij het publiek het feit dat alcohol een belangrijke oorzaak is van kanker, buiten beeld geraakt.
 » lees verder »

Allergisch voor wijn (november 2012)
Een regionaal onderzoek door de universiteit van Mainz, heeft laten zien dat ruim 7 procent van de bevolking allergisch voor wijn was. Vrouwen waren iets vaker allergisch voor wijn dan mannen.
 » lees verder »

Alcoholvrije rode wijn effectief tegen hoge bloeddruk (november 2012)
Alcoholvrije rode wijn is effectiever tegen verhoogde bloeddruk dan rode wijn mèt alcohol. Aldus Spaanse onderzoekers van de universiteit van Barcelona.
 » lees verder »

Bier slechte bron van wondermolecuul (september 2012)
Afgelopen juni verraste het AD zijn lezers met de kop "Vitamine in bier maakt sterker, slanker en gezonder". Een uiterst voorbarige conclusie die niet door de feiten gedekt wordt. Bovendien ten onrechte suggererend dat consumptie van bier nodig zou zijn voor het gemelde effect.
 » lees verder »

Rode wijn toch niet levensverlengend (september 2012)
De mythe dat consumptie van rode wijn levensverlengend zou zijn brokkelt steeds meer af. Onderzoek in Nieuw-Zeeland heeft aangetoond dat het effect alleen optreedt bij lagere levensvormen als gisten, aaltjes en fruitvliegjes, maar minder of niet bij gewervelde dieren als vissen en muizen.
 » lees verder »

Niet energiedrank maar alcohol de boosdoener (mei 2012)
Australische onderzoekers concludeerden dat energiedrankjes een gevaar voor de volksgezondheid opleverden. Een onjuiste conclusie. Het gevaar zit in het combineren van energiedrank met alcohol.
 » lees verder »

Borstkanker: geen veilige ondergrens voor alcohol (mei 2012)
Onderzoek naar de relatie tussen alcoholgebruik en borstkanker aan de Universiteit van Harvard, heeft geen veilige ondergrens kunnen opsporen. Ook één glas per dag verhoogt het risico al.
 » lees verder »

Alcohol tast ook verbale geheugen aan (november 2011)
Het is al heel lang bekend dat drinken en leren slecht samengaan. Amerikaanse onderzoekers hebben hier nader onderzoek aan gedaan en ontdekten dat alcohol vooral het verbale geheugen aantast.
 » lees verder »

XTC doet brein krimpen (september 2011)
Hersenscans laten zien dat regelmatig gebruik van XTC een bepaald hersengebied doet krimpen. In het verleden is al geconstateerd dat langdurig gebruik van cannabis of alcohol vergelijkbare krimp veroorzaakt. Dat doet de vraag rijzen of alle roesmiddelen leiden tot krimp van hersengebieden.
 » lees verder »

Afslanken gaat beter zonder alcohol (mei 2011)
Alcohol is een dikmaker. De benaming bierbuik is op ervaring gebaseerd. Afslanken gaat sneller en effectiever bij een alcoholvrije leefwijze.
 » lees verder »

Hersenbeschadiging in de baarmoeder (maart 2011)
Het brein van een ongeboren kind is ontzettend kwetsbaar. Hersenspecialist prof. Swaab zegt daarom : gebruik gedurende de gehele zwangerschap geen alcohol en geen tabak.
 » lees verder »

Alcohol schadelijker dan heroïne (januari 2011)
Britse wetenschappers hebben een methode ontwikkeld om de schade van drugs voor de gebruiker en voor de samenleving, samen te voegen tot één "maatschappelijke schade". Gemeten volgens hun methode, is de schade door alcohol groter dan de schade door heroïne of een andere zogenaamd "harde" drug.
 » lees verder »

Eerste uur na alcoholgebruik risico herseninfarct verhoogd (november 2010)
Onderzoek van de Harvard Medical School heeft uitgewezen dat kort na het gebruik van een matige hoeveelheid alcohol de kans op een herseninfarct verhoogd is.
 » lees verder »

Alcohol versterkt allergiën (november 2010)
Alcohol kan allergische klachten verergeren. Sommige rode wijnen en speciale biersoorten doen dit in verhevigde mate omdat zij histaminen bevatten.
 » lees verder »

Alcohol remt groei jeugd (september 2010)
Voor het eerst in 160 jaar worden Nederlanders niet meer met iedere generatie langer. Zij worden wel dikker. Hun hoge alcoholconsumptie levert daar waarschijnlijk een flinke bijdrage aan.
 » lees verder »

Te jong drinken verhoogt kans op borstkanker (juli 2010)
Op jonge leeftijd al fors alcohol drinken, vergroot bij meisjes in sterke mate de kans om later borstkanker te krijgen. Aldus recent Amerikaans onderzoek.
 » lees verder »

Zware drinkers zijn vroeg oud (juli 2010)
Zwaar drinken doet lichaamscellen sneller verouderen. Dat verhoogt de kans op kanker. Aldus onderzoekers van de universiteit van Milaan.
 » lees verder »

Pieken in alcoholgebruik slecht voor het hart (mei 2010)
Mensen die regelmatig op één dag 6 of meer glazen drank consumeren, hebben anderhalf maal zoveel kans op ischemische hartziekten dan mensen die hun consumptie gelijkmatig spreiden over de week.
 » lees verder »

Dodelijke ziekte inruilen tegen andere dodelijke ziekte is zinloos (maart 2010)
De alcoholbranche verkondigt hardnekkig het sprookje dat matig alcoholgebruik gezond zou zijn. Een positief effect met betrekking tot één orgaan, gaat echter meestal gepaard met een negatief effect op een ander orgaan. Voor de gezondheid als geheel betekent dat geen winst.
 » lees verder »

Alcohol belangrijke oorzaak toename dementie (januari 2010)
Het aandeel van dementie in de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg gaat de komende jaren fors stijgen. Door een betere leefstijl valt dementie lang uit te stellen. Alcohol speelt hier ook een rol.
 » lees verder »