Stichting ANGOB

 

Maatschappij

Publieke kennis schadelijkheid alcohol onvoldoende (januari 2017)
Zowel een recente Nederlandse beleidsverkenning, als een Europees rapport van het RARHA-project, komen tot de conclusie dat de kennis onder de bevolking met betrekking tot de risico's van alcoholgebruik ernstig tekortschiet.
 » lees verder »

Artsen spoedeisende hulp zijn dronken patiënten zat (juli 2016)
Het Amsterdamse OLV-gasthuis heeft de noodklok geluid over de overlast door beschonken personen op de spoedeisende hulp afdeling. Zeker tweederde van de patiënten die op een vrijdag- of zaterdagavond binnenkomt, heeft te diep in het glaasje gekeken. Sommigen schelden, spugen, dreigen en gooien met spullen.
 » lees verder »

Aanvechtbare redenering kinderombudsman over inzet “loktieners” (september 2015)
De kinderombudsman keurt de inzet van minderjarigen voor leeftijdscontrole in de horeca af, omdat je kinderen niet mag vragen een strafbaar feit te plegen. Aan 17-jarigen valt echter heel goed uit te leggen waarom dit gevraagd wordt. Dan is het een strafbaar feit zonder opzet.
 » lees verder »

Informatieve etikettering voedingsmiddelen (januari 2015)
Sinds 13 december 2014 moeten in ons land de etiketten van voedingsmiddelen de consument duidelijke informatie verschaffen over het betreffende consumptieartikel. De alcoholindustrie heeft voor zijn producten echter vrijstelling van die verplichting weten te verkrijgen.
 » lees verder »

Alcoholvergiftiging vooral zaak van jongeren (juli 2014)
Van de ongeveer 5300 gevallen van alcoholvergiftiging die de Nederlandse ziekenhuizen jaarlijks te behandelen krijgen, valt meer dan de helft (namelijk 3200) in de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar.
 » lees verder »

Kopen aan de andere kant van de grens (mei 2014)
Door de accijnsverhoging van januari zijn alcohol en benzine aan de andere kant van de grens duidelijk goedkoper dan in Nederland. Kopen over de grens is voor wat drank betreft veel minder lonend dan voor benzine. Zo is Franse champagne in Nederland nog steeds goedkoper dan in Duitsland. Maar Nederlandse verkopers van alcohol klagen steen en been.
 » lees verder »

Indrinken maakt uitgaan niet goedkoper (juli 2013)
Jongeren die indrinken vóór het uitgaan, beweren dat te doen wegens de hoge prijzen in de horeca. Recent Zwitsers onderzoek wijst echter uit dat zij helemaal niet goedkoper uit zijn.
 » lees verder »

Alcoholbranche verdraaide wetenschappelijk bewijs (juli 2013)
Bij haar verzet tegen de invoering van een minimumprijs heeft de alcoholbranche wetenschappelijk bewijsmateriaal verdraaid. Aldus de conclusies van een universitair onderzoeksteam onder leiding van dr. Jim McCambridge.
 » lees verder »

Eén op de vier studenten is probleemdrinker (mei 2013)
Tot dusverre leverde iedere drank evenveel alcohol, wanneer hij uit het juiste glas werd gedronken. De afgelopen jaren is die zekerheid weggenomen door het verschijnen van dranken met afwijkende alcoholgehalten, vooral extra sterke bieren en dito wijnen.
 » lees verder »

Alcoholgehalten drank vliegen alle kanten uit (maart 2013)
Tot dusverre leverde iedere drank evenveel alcohol, wanneer hij uit het juiste glas werd gedronken. De afgelopen jaren is die zekerheid weggenomen door het verschijnen van dranken met afwijkende alcoholgehalten, vooral extra sterke bieren en dito wijnen.
 » lees verder »

Goedkope drank komt vooral uit supermarkt  (november 2012)
De horeca-ondernemers waren bereid hun verzet tegen een verbod op happy hours te staken. Als tegenprestatie moest de regering afzien van het voornemen de leeftijdsgrens voor zwak-alcoholhoudende dranken te verhogen. Een onaanvaardbare ruil want de 16- en 17-jarigen zouden daardoor kunnen doorgaan met comazuipen.
 » lees verder »

Voorstel ingediend leeftijdsgrens alcohol naar 18 jaar  (september 2012)
Een viertal politieke partijen heeft bij de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de DHW ingediend. Kern daarvan is : één leeftijdsgrens voor alle soorten drank bij 18 jaar. Daarmee zal Nederland zich aansluiten bij een groeiende meerderheid van de landen van de Europese Unie.
 » lees verder »

Naleving leeftijdsgrens alcohol nog zwaar onvoldoende (juli 2012)
Verkopers van alcohol zijn de leeftijdsgrenzen iets beter gaan naleven. Maar een gemiddeld nalevingspercentage van 36 procent is nog steeds zwaar onvoldoende. In de (para)horeca was de naleving het slechtst. In de supermarkten, met hun goedkope drank en daardoor enorme omzet, maar weinig beter.
 » lees verder »

Vierdaagse feesten geen wandelfeesten meer (juli 2012)
De Nijmeegse vierdaagse is nauwelijks meer van de wandelaars. Het is een publieksspektakel geworden, een soort zomercarnaval. Aan het publiek valt te verdienen. Ook en vooral met drank.
 » lees verder »

Supermarkten prefereren lekke leeftijdscontrole (maart 2012)
De leeftijdsgrens voor het kopen van drank, wordt met name in de supermarkten zeer slecht gehandhaafd. Het nieuwe "swiper"–systeem kan dat niet veranderen. Minderjarigen blijven in staat om alcohol te kopen.
 » lees verder »

Handhaving leeftijdsgrens alcohol nog steeds ver onder de maat (januari 2012)
Alcoholverkoop aan jongeren beneden de leeftijd van 16 jaar, vindt nog steeds op grote schaal plaats via sportkantines, supermarkten en horeca. De supermarkten leveren de grootste bijdrage. In maatschappelijk opzicht een volstrekt onaanvaarbare situatie.
 » lees verder »

Biedt jongeren alternatief voor alcohol (november 2011)
Veel Nederlandse jongeren drinken zich regelmatig "een stuk in de kraag". Van diverse zijden wordt daar iets tegen gedaan. Het afgelopen jaar hebben de "frisfeesten" voor 16-minners terrein gewonnen
 » lees verder »

Alcohol en cannabis omvangrijkste problemen (september 2011)
Alcohol en cannabis vormen de twee meest voorkomende oorzaken van verslavingsproblemen. Hoewel het cannabisgebruik iets daalt, blijft de hulpvraag toenemen. Aldus de Nationale Drug Monitor 2010.
 » lees verder »


Ziekenhuisopnamen comazuipers met 37 procent toegenomen in 2010 (juli 2011)
Het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis wordt opgenomen, vertoont al jaren een stijgende lijn. In 2010 lag het aantal ziekenhuisopnamen maar liefst 37 procent hoger dan in 2009. Het gevoerde beleid heeft tot nu toe geen effect. Iets meer dan de helft van de comazuipers is 16 of 17 jaar en mag dus een pilsje drinken.
 » lees verder »

Alcohol nog steeds te gemakkelijk verkrijgbaar voor jongeren
(sep. 2010)

Horeca en supermarkten leefden ook in 2009 hun verplichting tot controleren van de leeftijd van alcoholkopers onvoldoende na. Jongeren beneden de 16 deden minder vaak dan in 2001 pogingen tot aankoop, maar als zij het probeerden lukte het meestal wel.
 » lees verder »

Leeftijdscontrole op afstand werkt beter (mei 2010)
Tot nu toe is het niet gelukt om ervoor te zorgen dat de leeftijdsgrens voor het mogen kopen van alcohol behoorlijk wordt nageleefd. Controle op afstand met behulp van een webcam lijkt de naleving sterk te kunnen verbeteren.
 » lees verder »

Huiselijk geweld vaak mede door alcoholgebruik (maart 2010)
Eénderde van alle omgekomen slachtoffers van geweldpleging, is omgekomen door huiselijk geweld. Net als bij geweld op straat, speelt alcohol ook bij huiselijk geweld een belangrijke rol.
 » lees verder »

Happy hours soms zestien uur achtereen (november 2009)
Happy hours werden oorspronkelijk gehouden in de stille uurtjes. Recent onderzoek door STAP heeft laten zien dat die "stille uurtjes" zich regelmatig over de volledige openingstijd van de betreffende dag uitstrekken.
 » lees verder »

Ouderen snelst groeiende groep probleemdrinkers (september 2009)
De verslavingszorg constateert de afgelopen jaren een sterke toename van de 55-plussers onder haar cliënten. De hulpvraag neemt sneller toe dan de vergrijzing. Heeft de nieuwe generatie ouderen minder weerstand?
 » lees verder »

Een verslaafde samenleving (juli 2009)
Verslaving is gekenmerkt door de onmacht om te sturen en door handelen tegen beter weten in. Onze samenleving is onmachtig om de alcoholproblematiek doeltreffend aan te pakken. Onze samenleving is dus in zijn geheel verslaafd.
 » lees verder »

In 2008 meer alcoholvergiftiging bij jonge kinderen (mei 2009)
Vorig jaar werden 337 jonge kinderen met spoed wegens alcoholvergiftiging opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen. Ten opzichte van 2007 een toename met 13 procent.
 » lees verder »

Hardenberg start alcoholvoorlichting op basisschool (november 2008)
Leerlingen in de groepen 7 en 8 van het openbaar basisonderwijs in Hardenberg, gaan op school voorlichting over alcohol, drugs en tabak krijgen. De voorlichting krijgt structureel een plaats op het lesrooster.
 » lees verder »

Vanaf 15 jaar onverminderd hoog alcoholgebruik (september 2008)
De beginleeftijd voor alcoholgebruik lijkt sinds 2003 weer iets op te lopen. Onder de 12- en 13-jarigen zien wij minder drinkers. In de leeftijdgroep van 15 tot 18 jaar is het alcoholgebruik echter nog onverminderd hoog.
 » lees verder »

Weten en ernaar handelen liggen mijlen uiteen (mei 2008)
Vandaag de dag hebben wij meer kennis over de negatieve gevolgen van alcoholgebruik dan ooit tevoren. Toch wordt er al 25 jaar lang meer alcohol gedronken dan ooit eerder het geval is geweest. Het publiek luistert niet naar wat het niet wil horen.
 » lees verder »

Vernieling meestal gevolg van alcoholgebruik (mei 2008)
Alcoholgebruik is de belangrijkste oorzaak van het plegen van vernielingen. Dat is gebleken uit de analyse van recente politiedossiers uit Zuid-Holland.
 » lees verder »

Eerste alcoholdode beneden 18 jaar nog slechts kwestie van tijd
(januari 2008)

Nederlandse jongeren drinken steeds jonger steeds meer. Alcoholvergiftiging komt steeds vaker voor. Dat laat blijvende sporen achter en kan dodelijk zijn.
 » lees verder »

Zatlappenterreur teistert Europa (jan. 2008)
Het sociale leven wordt in Europa tegenwoordig ontwricht door wangedrag van dronken menigten. Vakanties en voetbal hebben hier het meeste van te lijden.
 » lees verder »

Steeds meer kinderen met alcoholvergiftiging (september 2007)
Alcoholvergiftiging op jonge leeftijd heeft langdurige, soms levenslange gevolgen. In ons land worden per jaar ca 600 jongeren beneden de 20 jaar
in het ziekenhuis opgenomen met alcoholvergiftiging, 100 van hen beneden
de 16 jaar.
 » lees verder »

Stiva bagatelliseert alcoholprobleem (juli 2007)
Door drinkers zelf naar hun mening te vragen, blijft zeker 90% van de alcoholproblemen buiten beeld. De Stiva geeft dan ook een veel te rooskleurig beeld van de situatie in Nederland.
 » lees verder »

Draagvlakcampagne voor leeftijdsgrens alcohol (mei 2006)
Alcoholbranche, verslavingszorg en overheid zijn een gezamenlijke campagne gestart om de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol ook als maatschappelijke norm aanvaard te krijgen. De gebruikte slagzin is echter van bedenkelijke kwaliteit. De alcoholbranche heeft de minister een oor aangenaaid.
 » lees verder »

Steeds meer bier bij Nijmeegse vierdaagse (nov. 2005)
De Nijmeegse wandelvierdaagse verandert steeds meer van een sportief evenement tot een gecommercialiseerd publieksspektakel. Het bier vloeit er rijkelijk.
 » lees verder »

Ouderen vaker aan de drank (mei 2005)
Het aantal ouderen dat met alcoholproblemen kampt, neemt vooral in de grote steden onrustbarend toe. In tien jaar tijd verdubbelde hun aantal (97% toename). Onder jongeren bedroeg de toename ca. 30 procent.
 » lees verder »

Alcoholgebruik ook na lange tijd nog aan te tonen (juli 2004)
Door meten van afbraakproducten van alcohol in bloed, urine en haar, is alcoholgebruik ook na lange tijd nog aan te tonen. De methode is geschikt voor de bewijsvoering tegen verkeerszondaars die pas dagen later worden aangehouden, en voor het opsporen van probleemdrinkers.
 » lees verder »

50 jaar Stichting Alcoholvrije Bedrijven (mei 2004)
Op 14 december 1954 werd de Stichting Alcoholvrije Bedrijven (SAB) opgericht. Gestart met één kantine op een bouwplaats, verzorgt het bedrijf thans de catering in circa 270 bedrijfsrestaurants. Het bedrijf staat daarmee in de top tien van de Nederlandse cateraars.
 » lees verder »

Onderzoeksrapport alcohol en werk (maart 2004)
Op 16 december 2003 verscheen het rapport "Alcohol en Werk". Het is opgesteld in opdracht van de ministers van SZW en van VWS. De ministeries gaan uitdragen dat alcohol en werk eenvoudigweg niet samengaan.
 » lees verder »