Stichting ANGOB

 

Beïnvloeding van minderjarigen wordt op de koop toe genomen
ALCOHOLRECLAME OVERWEGEND GERICHT OP JONGE VOLWASSENEN

Onderzoekers van bureau Datamonitor zijn tot de conclusie gekomen dat de alcoholreclame voornamelijk gericht is op de groep (zeer) jonge volwassenen (18 - 24 jaar). Dat brengt onherroepelijk beïnvloeding van de groep beneden de achttien jaar met zich mee.

Fabrikanten en importeurs van alcoholhoudende dranken richten zich in hun reclame hardnekkig op jonge mensen. Het alcoholgebruik in de leeftijdsklasse van 14 tot 24 jaar is schrikbarend hoog. Dat gaat ten koste van gezondheid, studie en carrière. Wanneer de alcoholleveranciers daarop worden aangesproken, is hun antwoord steevast dat hun reclame zich richt op volwassenen. Op dit punt zijn zij via de Reclame Code (reclame gericht op minderjarigen niet geoorloofd) niet aan te pakken.

Het verschil tussen een zeventienjarige en een twintigjarige is echter kleiner dan tussen een twintigjarige en een veertigjarige. Wie zich in zijn reclame richt op achttien- tot twintigjarigen, kiest er bewust voor om ook invloed uit te oefenen op zeventienjarigen, en zelfs op vijftienjarigen. Daarom moet alcoholreclame die zich bewust richt op twintigjarigen, of twintigjarigen herkenbaar in beeld brengt, beschouwd worden als gericht op de gehele groep van 14 tot en met 24 jaar.

Volgens Datamonitor vindt 63% van de leeftijdsgroep van 25 tot en met 44 jaar dat de alcoholreclame teveel op jongvolwassenen gericht is. Zij herkennen er te weinig van hun eigen leeftijdsklasse in. Daardoor is die reclame weinig interessant voor hen. Eénderde van hen geeft expliciet aan dat zij graag meer mensen van hun eigen leeftijd in de reclame zouden willen zien.

Jongeren hebben een ander drinkpatroon dan volwassenen. Veel jongeren laten zich ieder weekend vollopen. Drinken om dronken te worden is hun doel. In die situatie is de prijs van een drank van doorslaggevend belang. Volwassenen zijn zich meer bewust van hun eigen smaak, en zijn meer gericht op kwaliteit. Bij een bepaald beschikbaar budget voor drank, kiezen zij vaker voor minder maar beter. Ook houden zij zich meer bezig met hun gezondheid. Dat leidt tot minder drinken. Ook daardoor mag de prijs van de drank hoger zijn.

Volgens Datamonitor laten de drankfabrikanten ten onrechte de volwassenen buiten beeld in hun strategie en in hun reclame. Het betreft een koopkrachtige groep, die bereid is extra te betalen voor betere kwaliteit. Economisch gezien is de leeftijdsklasse van 25 tot en met 44 jaar goed voor 42 procent van de markt voor alcoholhoudende dranken.

Een andere reclamestrategie van de alcoholbranche, zou dus een (overigens beperkte) bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het huidige excessieve drankgebruik door jongeren !

Dingeman Korf