Stichting ANGOB

 

HORECAVA WEER AANLEIDING TOT ONZINBERICHTEN

Op 7 januari opende de Horecava, de vakbeurs voor de horecabranche, in de RAI in Amsterdam. Aanleiding voor de alcoholbranche om zoals ieder jaar een ongefundeerd pro-alcohol persbericht te laten uitgaan. En aanleiding voor de voorzitter van KHN tot een pessimistische klaagzang.

Voorzitter J. Claes van Horeca Nederland voorziet een moeilijk jaar voor de horecasector. De inkoopkosten stijgen snel, de lonen stijgen ook, het vertrouwen van de consument in de economie is gedaald, en als klap op de vuurpijl gaat per 1 juli in de bedrijven een rookverbod gelden.

Ons inziens een ongefundeerde klaagzang. Tegen de stijgende inkoopkosten heeft de horeca zich bij de komst van de euro al ingedekt door de prijzen zeer fors te verhogen. Het consumentenvertrouwen is bepalend voor het aangaan van financiële verplichtingen (kopen op afbetaling) en voor investeringen in huishoudelijke apparatuur, auto's, verbouwingen. Het is niet of nauwelijks van invloed op de wekelijkse uitgaven.

Tenslotte het rookverbod in de horeca. Onderzoek in landen waar het al eerder is ingevoerd, heeft uitgewezen dat het niet of nauwelijks leidt tot inkomstenderving. Het overgrote deel van de rokers blijft toch komen, en degenen die het laten afweten worden simpelweg vervangen door mensen die het tot nu toe lieten afweten wegens de rookgordijnen en de vieze stank. Ondernemers die er positief en creatief op inspelen, hebben zelfs baat bij het rookverbod.

Het pessimisme van Claes is dus ongefundeerd, en lijkt ons meer een strategische zet om bij voorbaat de overheid toegeeflijker te maken tegenover de horeca.

Het persbericht verscheen in kranten onder koppen als "Langer gezond met een pintje". Het leek verdacht veel op een bericht van enkele jaren geleden, dat toen al als ongefundeerd naar de prullenbak werd verwezen. Het ging ook deze keer weer mank aan het feit dat de bevolking simpelweg werd verdeeld in drinkers en niet-drinkers, zonder dat de niet-drinkers ontdaan werden van de gedwongen niet-drinkers. Als je tot de niet-drinkers ook mensen rekent die om medische redenen geen alcohol mogen of kunnen drinken (ex-drinkers met reeds aanwezige alcoholschade, mensen met kwalen die alcoholgebruik bij voorbaat onwenselijk maken, enz.), dan heeft de groep van de niet-drinkers gemiddeld genomen op voorhand al een slechtere gezondheid dan de matige drinkers.

Verder ondervinden mensen die hun bestaande gewoonten mogen voortzetten dat als een geruststelling. Zij maken zich dan minder zorgen, wat gunstig uitwerkt op hun gezondheid. Mensen die tegen hun zin, of tegen hun smaak aan het bier gaan om langer te leven, ondervinden alleen al van die tegenzin een nadelig effect op hun gezondheid.

Voorts geldt: tegengaan van de ene ziekte (hart- en vaatziekten) onder gelijktijdige vergroting van de kans op andere ziekten (kanker, cirrose, verhoogde bloeddruk, hersenschade) heeft uit geneeskundig gezichtspunt geen enkele zin. De aanbevolen twee pilsjes per dag verhogen bijvoorbeeld de kans op borstkanker al met 14 tot 18 procent!

Tenslotte is nog vermeldenswaard dat op de Horecava een nieuw product werd gelanceerd dat duidelijk gericht lijkt op de leeftijdsklasse beneden 30 jaar. Dat product heet cannabislikeur. Daar zullen wij nog wel meer van horen.

Dingeman Korf