Stichting ANGOB

 

Reguleren alcoholreclame via de ether nodig
RADIORECLAME HEEFT EFFECT

Reclameboodschappen via de radio dringen zelfs door wanneer de radio slechts op de achtergrond meedraait. Aldus de uitkomst van een recent onderzoek van het RAB (Radio Advies Bureau) uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart.

Het onderzoek heeft aangetoond dat radiocommercials effect hebben zelfs wanneer de luisteraars op hetzelfde moment informatie aan het zoeken zijn via internet. Het effect is het grootst als de inhoud van de reclame aansluit bij het zoeken of nuttig kan zijn bij het zoeken.

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van 80 luisteraars van een viertal radiostations. Zij kregen het verzoek om twee zoekopdrachten via internet uit te voeren terwijl op de achtergrond hun favoriete radiozender speelde. Na afloop van de opdrachten werden vragen gesteld over de commercials die te horen waren geweest. Daarbij bleek opmerkelijk veel van de inhoud tot de (onbewuste) luisteraars te zijn doorgedrongen.

Op zichzelf is bovenstaande uitkomst niet opzienbarend. Sinds Vance Packard in 1957 zijn boek "Hidden Persuaders" deed uitkomen, weten wij dat reclame ook onbewust opgenomen kan worden in het menselijk geheugen. Zelfs kleine details in foto's of filmpjes kunnen als boodschap blijven hangen in het menselijk onderbewustzijn.

Bovenstaand onderzoek levert wederom een argument om alcoholreclame via de ether te reguleren. Daarbij zou volgens ons het huidige systeem van "alcoholreclame ja, mits_. . . ☺ . . " moeten worden omgezet in een systeem van "alcoholreclame nee, tenzij . . . . ". Bij het eerste systeem is namelijk alles toegestaan wat niet uitdrukkelijk verboden is. Dat schept de mogelijkheid voor slimme reclamejongens om de verboden te omzeilen. Bij het tweede systeem is alles verboden wat niet uitdrukkelijk is toegestaan. Daarbij valt niet te omzeilen, want buiten de toegestane paden is de toegang per definitie verboden.

Dingeman Korf