Stichting ANGOB

 

Alcoholbranche maakt zich breed op steeds meer terreinen
BIER MAG VAN RCC KRAANWATER HETEN

Drank is de afgelopen 65 jaar steeds gewoner geworden. Iets wat gewoon is valt niet op. Daardoor heeft de alcoholbranche zich in verloop der tijd sluipenderwijs steeds meer kunnen permitteren. De (vrijwillige) code voor de alcoholreclame heeft die ontwikkeling niet kunnen tegenhouden. Nu mag een bepaald bier zelfs de naam "kraanwater" voeren van de Reclame Code Commissie (RCC).

De misleidende naam betreft bier van de Nederlandse brouwer Jan Kraan. De naam "kraanbier" had dus voor de hand gelegen. Maar nee, meneer Kraan wilde opvallen, en koos voor de naam "kraanwater". Zulks ondanks het feit dat de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken uitdrukkelijk vermeldt dat de merknaam van een alcoholhoudende drank niet de indruk mag wekken dat het om een frisdrank, limonade of (bron)water gaat.

De misleidende naamgeving bracht het EUCAM (European Centre for Monitoring Alcohol Marketing) er toe om een klacht in te dienen bij de Reclame Code Commissie (RCC). De RCC was bij de behandeling van de zaak blijkbaar in een jolige (alcohol)bui, want zij wees de klacht af. Er zou bij de naamgeving duidelijk sprake zijn van een woordspeling. Of dat ook duidelijk is voor potentiële kopers in de supermarkt of bij de slijter, menen wij te mogen betwijfelen. En als het wel duidelijk zou zijn, wat dan nog ? De naam is gewoon in strijd met de tekst van de reclamecode.

Verder merkt de RCC op dat de naam klopt met de feiten, er zit immers veel water in bier. Een flauwekul opmerking, er zit ook veel water in koffie, thee of melk. Daar hebben we het ook niet over Jumbo-bonenwater of Friese-Vlag-water.

Tot slot merkt de RCC nog op dat uit de website van de bierbrouwer blijkt dat het om bier gaat. Ons inziens eveneens een argument dat geen hout snijdt. Niemand gaat toch in de supermarkt op Internet staan kijken wat er achter de naam kraanwater schuilgaat ?

Gezien de vele soorten bron- en mineraalwater die tegenwoordig in de rekken van de supermarkten staan, vinden wij de naam kraanwater voor een merk bier, erg misleidend.
De RCC houdt hier willens en wetens een bierbrouwer de hand boven het hoofd. De invloed van de alcoholsector op de RCC is blijkbaar sterker dan de invloed van de tekst van de reclamecode.

Dingeman Korf