Stichting ANGOB

 

Uitlokking van wetsovertreding door Heineken?
VERS IS HET NIEUWE TOVERWOORD

Tussen de producenten van voedings- en genotmiddelen woedt concurrentiestrijd. Om de voorkeur van de koper te verwerven, wil ieder zich onderscheiden van de rest. In de reclame wordt het verschil met concurrerende producten daarom breed uitgemeten. Echter, iedere verbetering van een reclame, vindt op een gegeven moment navolging. Dan moet er weer iets nieuws bedacht worden.

In de levensmiddelen sector was lang "grootmoeder(stijd)" de kapstok waar de reclame aan werd opgehangen. "Soep ( resp. koffie, pudding, enzovoorts) zoals grootmoeder die op tafel zette" was de basis van veel reclame. In verloop der tijd raakte de formule wat uitgewerkt. Al te veel producten waren zich op grootmoederstijd gaan beroepen. Hetzelfde gold voor de aanbeveling "traditioneel".

Het nieuwe toverwoord dat kopers over de drempel moest trekken werd "ambachtelijk". In de levensmiddelensector een wat vreemde keuze. Want de term verwijst naar het ouderwetse handwerk. Je zou kunnen redeneren dat die ambachtelijk bereide worst misschien wel lekker naar vroeger smaakt, maar ook de vroegere, ambachtelijke bacterieflora bevat. Inmiddels is het effect van het woord ambachtelijk vrijwel uitgewerkt. Al te veel producten heten tegenwoordig ambachtelijk bereid.

De nieuwste trend heet "vers". Evenals ambachtelijk een woord waar iedereen zijn eigen interpretatie aan kan geven. Zo kunnen wij in Nederland al "verse" bloemen kopen die in Afrika gekweekt zijn, en "verse" vis uit Zuidoost Azië. In grootmoeders tijd werd verse vis gevangen in de nacht voorafgaand aan de verkoop!

Bierconcern Heineken heeft de nieuwste trend ook opgepakt. Afgelopen november lanceerde de brouwer "Heineken Extra Vers". Het is het gewone pils van Heineken, maar het wordt na het brouwen meteen gekoeld naar 5 graden Celsius, de flesjes krijgen een papieren wikkel en het wordt onder koeling naar de supermarkten gebracht. Daar staat het in het koelvak. En is inmiddels bijna tweemaal zo duur als het gewone pils geworden.

Heineken heeft de lancering van het "nieuwe" bier voorzichtig aangepakt. Het staat tot nu toe in het koelvak van slechts 33 supermarkten. En die supermarkten zijn nog weer eens verdeeld over vier verschillende merken (Dekamarkt, Dirk, Hoogvliet en Plus).
Omdat het gekoeld bewaard en aangeboden moet worden, staat het nu nog bij de melk, zuiveldranken en vruchtensappen in het koelvak. Een koelvak waar ook kinderen nogal eens iets komen halen. Een verwarrende en daarom ongewenste situatie. Niet alleen voor kinderen overigens, ook volwassenen kopen vaak impulsief iets wat zij op desbetreffende plaats niet hadden verwacht.

Daarom eist de Drank- en Horecawet uitdrukkelijk dat in de supermarkt alcoholhoudende dranken duidelijk gescheiden moeten staan van alcoholvrije dranken. Die 33 supermarkten zijn dus in overtreding, en riskeren een forse boete. Als zij dit product willen blijven verkopen, zullen zij moeten investeren in aparte koelvitrines voor Heineken Extra Vers. Het is nog maar de vraag of zij dat massaal zullen gaan doen.

Een ander punt van kritiek ligt in het feit dat Heineken Extra Vers gekoeld wordt verkocht. Dat kan er toe leiden dat de koper direct buiten de winkel het flesje opent en gaat drinken. Iets wat nogal eens bij APV verboden is. De supermarkt kan dan beschuldigd worden van het uitlokken van wetsovertreding. Ook uitlokking is een strafbare handeling. Misschien heeft Heineken juist daarom het aantal verkooppunten voorlopig beperkt gehouden. Eerst eens kijken wat de handhavers van de wet gaan doen!

Dingeman Korf