Stichting ANGOB

 

Reclame

Asociale reclamestunt Heineken (november 2016)
Voor Heineken is niets te gek om zijn omzet omhoog te krijgen gezien zijn nieuwe actie "Heineken biertegoed". Punten sparen voor gratis pilsjes. Drinken om nog meer te kunnen drinken !
 » lees verder »

Vers is het nieuwe toverwoord bij Heineken (januari 2016)
Heineken heeft het voorbeeld van diverse levensmiddelensectoren gevolgd die veel verwachten van het modieuze toverwoord VERS. Het heeft “Heineken extra vers” op de markt gebracht. Gekoeld bewaard en tweemaal zo duur. In de supermarkten loopt men tegen belemmeringen aan.
 » lees verder »

Bier mag van RCC kraanwater heten (januari 2016)
De Reclame Code Commissie (RCC) heeft een bierbrouwer toestemming gegeven om op zijn etiketten zijn bier kraanwater te noemen. Een protest hiertegen werd afgewezen. Heeft de RCC soms aandelen in de bierindustrie?
 » lees verder »

Meer vrouwen aan het bier? (september 2015)
De eind mei gestarte campagne om meer vrouwen aan het bier te krijgen, is in strijd met de reclamecode voor alcoholhoudende dranken. Wij vinden het verder ongepast en bijzonder cynisch om een drank aan vrouwen aan te bevelen die de kans op borstkanker vergroot.
 » lees verder »

TV-reclame voor alcohol : uitzendtijdstippen aanpakken of inhoud van de reclame? (november 2014)
Het principe ”ja, mits . . .” dat nu gehanteerd wordt voor de toelaatbaarheid van alcoholreclame via de TV, kan beter vervangen worden door het principe van “nee, tenzij. . .”. Daarmee kan de reclame beperkt worden tot zakelijke informatie, en wordt ontduiking van de regels beter tegengegaan.
 » lees verder »

Alcoholreclame koppelt vreugde aan genotmiddel (november 2012)
De laatste maanden van het jaar is de drankreclame bijzonder actief. Die reclame trekt genieten en vreugde in de materiële sfeer. Immaterieel genieten en gratis genieten kunnen daardoor buiten beeld raken.
 » lees verder »

Alcoholreclame overschaduwt de feestdagen (november 2011)
De laatste maanden van het jaar worden wij overspoeld met reclame. Het besef dat feestelijke gevoelens ook met immateriële, soms zelfs gratis zaken versterkt kunnen worden, komt in de reclame uiteraard niet aan de orde. Onze consumptiemaatschappij heeft het gratis genieten met de vuilnisman meegegeven.
 » lees verder »

Radioreclame heeft effect (september 2011)
Ook wanneer niet bewust geluisterd wordt, dringen reclameboodschappen via de radio door tot het menselijk geheugen. Alcoholreclame via de ether dient daarom effectief gereguleerd te worden.
 » lees verder »

Nieuwe code alcoholreclame ingegaan (januari 2010)
Zonder dat er veel ruchtbaarheid aan is gegeven, is op 1 oktober 2009 een herziene versie van de reclamecode voor alcoholhoudende dranken van kracht geworden.
 » lees verder »

Alcoholreclame valt niet te ontlopen (september 2008)
In de krant en op straat, voor de radio en op de beeldbuis, overal worden wij met alcoholreclame geconfronteerd. Jongeren zijn extra gevoelig voor suggestieve reclame. Bijna de helft van de alcoholreclame op de beeldbuis, wordt vóór 21.00 uur uitgezonden.
 » lees verder »

Alcoholbranche beproeft nieuw reklamekanaal (juli 2008)
De alcoholbranche vreest ingrijpen van de overheid in zijn TV-reclame. Al enkele jaren gaat een deel van het reclamebudget daarom naar sponsoring. Onlangs is mondelinge reclame, met een modieus woord "buzzen" geheten, daar aan toegevoegd.
 » lees verder »

Horecava weer aanleiding tot onzinberichten (maart 2008)
Zoals de laatste jaren gebruikelijk, liet de alcoholbranche ook in 2008 weer een ongefundeerd pro-alchol bericht uitgaan ter gelegenheid van de Horecava.
 » lees verder »

Reclame heeft in december gevaarlijk hoog alcoholgehalte
(dec. 2007)

De alcoholreclame haakt tegen het eind van het jaar aan bij begrippen als gezelligheid, feestvreugde, enz. Feestvreugde impliceert interactie tussen mensen, niet tussen een mens en een fles. Die reclame verwisselt oorzaak en gevolg, en zet mensen op het verkeerde been.
 » lees verder »

Alcoholreclame wel degelijk consumptieverhogend (mrt. 2006)
De alcoholbranche beweert bij hoog en bij laag dat de reclame voor alcoholhoudende drank uitsluitend merkreclame is. Dus uitsluitend er op gericht om mensen van wijn A te laten overstappen op wijn B. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat dergelijke reclame ook de totale consumptie doen toenemen. Inperken van de reclame kan dus een bijdrage leveren aan de matiging van het alcoholgebruik.
 » lees verder »

Bacardi blokkeerde voorlichtingscampagne (nov. 2006)
Een voorlichtingsposter tegen alcoholgebruik door kinderen, kon door Bacardi worden tegengehouden omdat er een afbeelding van een Bacardi Breezer op voorkwam. Ondermijning door een commercieel belanghebbende van een campagne gericht op het belang van de volksgezondheid.
 » lees verder »

December: de bezinning wordt in alcohol gesmoord (nov. 2006)
December is een maand van bezinning. De alcoholreclame wil geen bezinning, maar slechts consumptie. In plaats van bezinning beneveling.
 » lees verder »

Alcoholreclame overwegend gericht op jonge volwassenen (nov. 2005)
Onderzoek heeft uitgewezen dat de alcoholreclame overwegend gericht is op de groep zeer jonge volwassenen (18 - 24 jaar). Dat brengt onherroepelijk beïnvloeding van de groep beneden de achttien jaar met zich mee.
 » lees verder »

Alcoholreclame blijft huiskamer binnendringen via TV (mei 2005)
Drankreclames blijven ook overdag en in de vroege avond te zien op de televisie. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) heeft afgezien van zijn voornemen om die reclame tot 21.00 uur van de beelbuis te weren, in ruil voor de toezegging van de alcoholbranche om de reclame te voorzien van een waarschuwende tekst.
 » lees verder »

Alcoholbranche wil vooral eigen imago oppoetsen (juli 2004)
De code voor de alcoholreclame is niet gericht op terugdringen van het alcoholgebruik, maar op kwaliteitsverbetering van de reclame. De code dient daarmee het belang van de alcoholbranche, niet dat van de volksgezondheid.
 » lees verder »

Economische exploitatie van gevoelens van tekortkoming
Reclame voor een product, heeft tot doel de verkoop van dat product te doen toenemen. Om dat doel te bereiken, wordt het bezit of gebruik van het product zo aantrekkelijk mogelijk afgeschilderd. Eventuele bezwaren tegen het gebruik, worden achter de aantrekkelijke kanten weggemoffeld.
 » lees verder »

Roker verleiden met nieuwe pakjes
Tabaksfabrikanten proberen consumenten te verleiden met nieuwe verpakkingen. Want verleiden door middel van reclame lukt straks nauwelijks meer, nu die reclame steeds meer aan banden wordt gelegd.
 » lees verder »

Onheilstijding op verpakking tabak
Voorlopig heeft Nederland gekozen voor een harde, maar niet lugubere aanpak van de rookgewoonte. Het blijft echter een vreemde zaak dat regering en volksvertegenwoordiging zich al jarenlang hard tegen het roken keren, maar nog steeds zo weinig doen aan waarschuwen tegen alcohol.
 » lees verder »

Internet nieuwe bron van informatie
Scholieren die een werkstuk moeten maken, vragen nauwelijks meer folders aan. De informatie halen zij tegenwoordig van Internet. Iemand die iets wil weten, kijkt minder en minder in de Gouden Gids of in een encyclopedie, maar zoekt op Internet. Kortom, Internet is de nieuwe bron van informatie. Het hoofdbestuur van de ANGOB heeft hieruit de conclusie getrokken dat er op het internet een site moet komen over geheelonthouding, en heeft besloten een dergelijke site te gaan opbouwen.
 » lees verder »